Montaż urządzenia elektronicznego (jednostki pokładowej)

Użytkownik pojazdu, a w przypadku rejestracji Pojazdu w trybie przedpłaconym również kierowca odpowiadają za prawidłową instalację i umieszczenie urządzenia elektronicznego w pojeździe zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, warunkami i instrukcją obsługi urządzenia elektronicznego w taki sposób, aby umożliwiało uzyskiwanie danych potrzebnych do obliczenia opłaty drogowej oraz przeprowadzenie kontroli.

Instalacja urządzenia elektronicznego oznacza fizyczne połączenie urządzenia elektronicznego z systemem elektrycznym pojazdu. Umieszczenie urządzenia elektronicznego oznacza wskazanie  pozycji urządzenia elektronicznego na przedniej szybie pojazdu.

Urządzenie elektroniczne musi być zainstalowane od wewnętrznej strony przedniej szyby, w dolnym obszarze pomiędzy kolumną kierownicy a środkiem pojazdu, przy czym nie może być zakryte wycieraczkami w pozycji parkowania lub innymi przedmiotami (np. naklejkami), nie może także ograniczać pola widzenia kierowcy podczas jazdy. Urządzenie elektroniczne nie może być zamontowane w obszarze schowków lub części ruchomych, np. osłon poduszek powietrznych. Działanie dysz odmrażających pojazdu nie może być ograniczone. Wybrane miejsce instalacji musi zapewnić odpowiednią przestrzeń do bezproblemowej instalacji i obsługi urządzenia elektronicznego.

Urządzenie elektroniczne zapewnia prostą i elastyczną możliwość instalacji czy demontażu nawet przez niewyszkoloną osobę. Urządzenie elektroniczne jest przymocowywane od wewnętrznej strony przedniej szyby za pomocą przyssawek przymocowanych do zdejmowanej części osłony urządzenia elektronicznego – tzw. uchwytu. Może on zostać w pojeździe także po wyjęciu urządzenia elektronicznego. Podłączenie do sieci zasilania pojazdu jest możliwe dzięki kablowi, który zostanie podłączony do gniazdka zapalniczki lub innego gniazda o takiej samej mechanicznej specyfikacji.

Instrukcja podłączenia jednostki pokładowej do stałej instalacji. 

Przy podłączeniu jednostki pokładowej do stałej instalacji nie wyłamuj zaślepek, i użyj gniazda zasilającego.

Jeśli pojazd jest wyposażony w urządzenie lub modyfikację, które mogłoby utrudniać prawidłowe funkcjonowanie urządzenia elektronicznego, użytkownik pojazdu i/lub kierowca jest zobowiązany zapewnić instalację anteny zewnętrznej dostarczanej przez administratora systemu i podłączenie anteny do urządzenia elektronicznego według instrukcji obsługi urządzenia elektronicznego. Użytkownik pojazdu wystąpi do administratora systemu o wydanie urządzenia elektronicznego z anteną zewnętrzną.

 

Za prawidłowe ustawienie urządzenia elektronicznego odpowiada użytkownik pojazdu, przed rozpoczęciem i podczas jazdy po drogach podlegających opłacie również kierowca. Ustawienie urządzenia elektronicznego oznacza podanie prawidłowych danych w urządzeniu elektronicznym, zwłaszcza podanie kategorii pojazdu i liczby osi.