Kalkulator opłat drogowych

Proste narzędzie do obliczania orientacyjnej ceny opłaty drogowej lub odległości.

Kalkulator opłaty drogowej na portalu klienta www.mytocz.eu służy wyłącznie do celów informacyjnych. Aby dokonać obliczenia należy podać kategorię pojazdu oraz jego klasę emisji, przewidywaną odległość na trasie dróg podlegających opłacie (odległość). Można także podać tylko kategorię pojazdu, jego klasę emisji, początek i koniec planowanej trasy jazdy (trasę).

Kalkulator nie uwzględnia dostępności wybranej trasy dla danej kategorii pojazdu. Dlatego zalecamy sprawdzenie proponowanej trasy i jej dostosowanie w razie potrzeby poprzez dodanie punktu tranzytowego (szczególnie na przykład podczas przejazdu przez Pragę).

Wysokość opłaty drogowej

Wysokość opłaty drogowej za korzystanie z dróg podlegających opłacie ustanowionych w obowiązującym ustawodawstwie, która jest obliczana za pomocą kalkulatora opłat drogowych ma charakter informacyjny.

Obliczenia nie uwzględniają rabatów na opłaty za przejazd.