Funkcje i opis

Podstawowe zasady funkcjonowania urządzenia elektronicznego (jednostki pokładowej)

Urządzenie elektroniczne umożliwia jednoznaczną identyfikację i położenie pojazdu przez Elektroniczny System Poboru Opłat Drogowych. Urządzenie elektroniczne jest niezbywalne i od 01.12.2019 roku użytkownik pojazdu jest zobowiązany do użytkowania go podczas jazdy po drogach podlegających opłacie na terenie Republiki Czeskiej w pojeździe, który podlega obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej.

W ramach pracy Elektronicznego Systemu Poboru Opłat Drogowych użytkownik wykorzystuje urządzenia elektroniczne, które integruje w sobie trzy kluczowe technologie:

  • satelitarną technologię GPS do ustalania położenia (umożliwia gromadzenie danych dotyczących korzystania z płatnych odcinków dróg),
  • technologię GSM / GPRS w celu komunikacji w ramach sieci mobilnych (służy do transferu danych pomiędzy urządzeniem elektronicznym a dalszymi systemami informacyjnymi w ramach Elektronicznego Systemu Poboru Opłat Drogowych),
  • mikrofalową technologię DSRC w celu komunikacji na krótkich odległościach (służy do kontroli płatników opłat drogowych w ramach procesu kontroli poboru opłat drogowych).

Urządzenie elektroniczne Billien OBU 5051 o rozmiarach 145 x 92 x 40  mm (bez uchwytu) i masie około 290 g. Na przedniej stronie Urządzenia Elektronicznego znajdują się wskaźniki, cztery przyciski sterowania oraz świetlne i dźwiękowe sygnalizatory, które umożliwiają kierowcy prawidłowe ustawienie i używanie urządzenia elektronicznego. Nieodłączną częścią tego urządzenia elektronicznego jest również jego podstawowe wyposażenie przeznaczone do instalacji w pojeździe za pomocą zapalniczki samochodowej.

W środkowym obszarze urządzenia elektronicznego znajduje się grupa symboli podświetlanych na kolorowo, których celem jest wskazywanie kierowcy:

  • stanu salda opłaty drogowej (element 6),
  • stan baterii i zasilania zewnętrznego (element 7),
  • aktualnie ustawionej liczby osi (elementy 8, 9, 10).

Na urządzeniu elektronicznym znajdują się cztery przyciski. Górne przyciski (elementy 2 i 4) są użyte do przełączania (w górę/na dół) pomiędzy dozwoloną liczbą osi dla zarejestrowanej kategorii pojazdu. Lewy dolny przycisk (przycisk 3) włącza/wyłącza sygnalizację dźwiękową (uwaga: niektóre dźwięki są skonfigurowane tak, aby nie można było ich wyłączyć ze względu na ich ważność). Prawy dolny przycisk (element 5) służy do manualnego wywołania komunikacji.

Sygnalizacja dźwiękowa obowiązuje dla następujących stanów:

  • Elektroniczne urządzenie odłączone od zewnętrznego zasilania,
  • niski stan baterii,
  • blokada urządzenia elektronicznego,
  • przejście pomiędzy stanami (np. przejście w stan uśpienia, aktywacji lub dezaktywacji urządzenia elektronicznego itp.).
OBU 5051
OBU 5051