Pojazdy podlegające opłacie drogowej

Kategorie pojazdów, które podlegają poborowi opłaty drogowej

Opłata jest ustanawiana według typu pojazdu oraz przejechanych odległości po drogach podlegających opłacie drogowej. Opłacie drogowej podlega użycie drogi przez drogowy pojazd silnikowy o co najmniej czterech kołach, którego maksymalny dozwolony ciężar wynosi powyżej 3,5 tony.

Pojazdy według klasy emisji:

  1. Do klasy EURO II,
  2. Klasy EURO III i IV,
  3. Klasy EURO V,
  4. Klasy EURO VI, EEV i wyższej.

Pojazdy według liczby osi:

  1. Z dwiema osiami,
  2. Z trzema osiami,
  3. Z czterema lub więcej osiami.