Pojazdy podlegające opłacie drogowej

Kategorie pojazdów, które podlegają poborowi opłaty drogowej

Opłata jest ustanawiana według typu pojazdu oraz przejechanych odległości po drogach podlegających opłacie drogowej. Opłacie drogowej podlega użycie drogi przez drogowy pojazd silnikowy o co najmniej czterech kołach, którego maksymalny dozwolony ciężar wynosi powyżej 3,5 tony.

Pojazdy według klasy emisji:

 1. Do klasy EURO II,
 2. Klasy EURO III i IV,
 3. Klasy EURO V,
 4. Klasy EURO VI, EEV i wyższej.

Pojazdy według liczby osi:

 1. Z dwiema osiami,
 2. Z trzema osiami,
 3. Z czterema lub więcej osiami.

Pojazdy według kategorii:

 1. Drogowy pojazd silnikowy - Pojazd o co najmniej czterech kołach o maksymalnej dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony (do tej kategorii należą także przyczepy kempingowe i kampery)
 2. Autobus - Autobus do celów systemu opłat drogowych jest drogowym pojazdem silnikowym z co najmniej czterema kołami, który w dokumentach rejestracyjnych ma podaną maksymalną dopuszczalną masę 3 501 kg lub więcej  i co najmniej jedno z poniższych danych:
  • v poli J. kategorie pojazdu ... M2 lub M3 lub M2G lub M3G
  • w polu typ (rodzaj) pojazdu ... "autobus"
  • w polu S. liczbę przewożonych osób wraz z kierowcą 10 lub więcej (lub sumę liczbę miejsc do siedzenia i stania w polach S.1 a S.2)