Pojazdy podlegające opłacie drogowej

Kategorie pojazdów, które podlegają poborowi opłaty drogowej

Opłata jest ustanawiana według typu pojazdu oraz przejechanych odległości po drogach podlegających opłacie drogowej. Opłacie drogowej podlega użycie drogi przez drogowy pojazd silnikowy o co najmniej czterech kołach, którego maksymalny dozwolony ciężar wynosi powyżej 3,5 tony.

Pojazdy według klasy emisji:

 1. Do klasy EURO IV;
 2. Klasa EURO V i EEV;
 3. Klasa EURO VI.

Pojazdy według klasy emisji CO2:

 1. klasa CO2 nr 1; 
 2. klasa CO2 nr 2; 
 3. klasa CO2 nr 3; 
 4. klasa CO2 nr 4; 
 5. klasa CO2 nr 5.

Pojazdy według liczby osi:

 1. Z dwiema osiami;
 2. Z trzema osiami;
 3. Z czterema osiami;
 4. Z pięcioma lub więcej osiami.

Pojazdy według kategorii:

 1. Drogowy pojazd silnikowy - Pojazd o co najmniej czterech kołach o maksymalnej dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony (do tej kategorii należą także przyczepy kempingowe i kampery)
 2. Autobus - Autobus do celów systemu opłat drogowych jest drogowym pojazdem silnikowym z co najmniej czterema kołami, który w dokumentach rejestracyjnych ma podaną maksymalną dopuszczalną masę 3 501 kg lub więcej  i co najmniej jedno z poniższych danych:
  • v poli J. kategorie pojazdu ... M2 lub M3 lub M2G lub M3G
  • w polu typ (rodzaj) pojazdu ... "autobus"
  • w polu S. liczbę przewożonych osób wraz z kierowcą 10 lub więcej (lub sumę liczbę miejsc do siedzenia i stania w polach S.1 a S.2)

Dynamiczna zmiana wagi

Od 01.01.2021 r. w systemie opłat drogowych została wprowadzona dynamiczna zmiana kategorii masy, co oznacza, że klasyfikacja pojazdu do kategori masy zmienia się w zależności od przyłączenia  i odłączania przyczep do pojazdu. Stawka opłaty drogowej za konkretny przejazd pojazdem jest wyliczana na podstawie aktualnej masy pojazdu / zestawu pojazdów w czasie jazdy.

Dynamiczna zmiana kategorii masy zostanie zastosowana w zależności od:

 • zarejestrowanej maksymalnei dopuszczalne masy pojazdów (parametr F.2 "Maksymalna dopuszczalna masa pojazdu” z Dowodu rejestracyjnego pojazdu)
 • zarejestrowanej podstawowej liczby osi (parametr L z dowodu rejestracyjnego pojazdu) i 
 • aktualna liczba osi podczas jazdy.

Konkretna realizacja dynamicznej zmiany masy zależy od kategorii wagowej pojazdu:

 • W przypadku pojazdów kategorii masy (3,5 t;7,5 t) przy wycenie zdarzeń drogowych będzie obowiązywać stawka opłaty drogowej z wyższej kategorii masy, tj. <7,5 t;12 t), w przypadku, gdy zarejestrowany pojazd przyłączy przyczepę z dwoma osiami lub większą liczbą osi.
 • W przypadku pojazdów kategorii masy <7,5 t;12 t) przy wycenie zdarzeń drogowych będzie obowiązywać stawka opłaty drogowej z wyższej kategorii masy, tj. ≥12 t, w przypadku, gdy zarejestrowany pojazd przyłączy  przyczepę z jedną osią lub większą liczbą osi. 

Ostrzeżenie:

Specjalne pojazdy silnikowe nie należą do kategorii drogowych pojazdów silnikowych zgodnie z ustawą nr 56/2001 (ustawa o ruchu drogowym) i dlatego nie podlegają opłatom drogowym. Pojazdy te mają do dyspozycji dowód rejestracyjny, gdzie są oznaczone jako specjalny pojazd silnikowy..

Nie należy mylić specjalnych pojazdów silnikowych z mechanicznymi pojazdami drogowymi specjalnego przeznaczenia. Mechaniczne pojazdy drogowe specjalnego przeznaczenia o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony podlegają opłatom drogowym na płatnych odcinkach dróg.