Punkty dystrybucyjne

Specyfikacja zakresu usług świadczonych dla klientów w punktach dystrybucyjnych

Punkt dystrybucyjny to miejsce, gdzie są świadczone usługi dla klientów, a także gdzie między innymi można zarejestrować pojazdy w trybie przedpłaconym. Za pośrednictwem punktów dystrybucyjnych nie można zawierać Umów w sprawie warunków płatności abonamentowej w trybie płatności abonamentowej.

 

W punkcie dystrybucyjnym świadczone są następujące usługi:

 • przekazuje informacje dotyczące elektronicznego systemu poboru opłat drogowych
 • umożliwia rejestrację pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych w trybie płatności przedpłaconej, w trybie abonamentowym lub rejestrację użytkownika w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych w trybie zwolnienia z opłaty drogowej,
 • umożliwia zawieranie, zmiany i zakończenie umowy w sprawie warunków płatności abonamentowej włącznie z przyjmowaniem gwarancji bankowych,
 • umożliwia opłacenie kaucji oraz wydanie urządzenia elektronicznego (jednostki pokładowej), jego zwrot i zwrot nieaktywnego urządzenia elektronicznego,
 • w trybie płatności abonamentowej, w trybie płatności przedpłaconej oraz w trybie zwolnienia z opłaty drogowej umożliwia wymianę urządzenia elektronicznego w przypadku jego awarii technicznej lub uszkodzenia bądź jego zastąpienie w przypadku utraty lub kradzieży oraz przyjęcie związanego z tym zgłoszenia w sprawie awarii, utraty lub kradzieży,
 • umożliwia uiszczenie przedpłaconej opłaty drogowej w trybie przedpłaconym,
 • umożliwia odbiór niewykorzystanej przedpłaconej opłaty drogowej przy jednoczesnym zwrocie urządzenia elektronicznego,
 • umożliwia dodatkowe opłacenie dłużnej opłaty drogowej za jazdę pojazdu po odcinkach podlegających opłacie bez urządzenia elektronicznego lub z niedziałającym urządzeniem elektronicznym po przekazaniu potrzebnych informacji przez użytkownika (rekonstrukcja trasy według danych, miejsca i czasu wjazdu na drogę podlegającą opłacie i wyjazdu z niej),
 • umożliwia złożenie wniosku w sprawie dopłacenia opłaty drogowej z innego tytułu niż nieistniejące czy niedziałające urządzenie elektroniczne,
 • umożliwia zwrot urządzenia elektronicznego w trybie zwolnienia z opłaty drogowej,
 • umożliwia uzyskanie elektronicznych zestawień transakcji związanych z opłatą drogową za 30 ciągu, włącznie ze stanowiskiem metodycznym w tej sprawie,
 • umożliwia wystawienie duplikatu dokumentów podatkowych,
 • umożliwia przyjęcie wniosku w sprawie utworzenia dostępu do samoobsługi oraz przywrócenia hasła dostępu do samoobsługi,
 • umożliwia przyjęcie wniosku w sprawie rabatu od opłaty drogowej,
 • umożliwia przyjęcie reklamacji, skarg i zgłoszeń,
 • umożliwia przyjęcie zgłoszeń dotyczących problemów technicznych,
 • podaje informacje o przewidywanej wysokości opłaty drogowej na podstawie danych podanych przez Użytkownika  dotyczących trasy, czasu jazdy i kategorii pojazdu,
 • zapewnia komunikację w języku czeskim i angielskim, 
 • zapewnia dostęp do materiałów informacyjnych w następujących językach: czeski, angielski, niemiecki, słowacki, polski, rumuński, węgierski rosyjski, bułgarski, litewski, serbski, turecki.

 

Spis poszczególnych punktów dystrybucyjnych oraz informacje o nich można znaleźć w sekcji spis punktów dystrybucyjnych lub można je zobaczyć na mapie dróg podlegających opłacie.

Wszelkie dalsze informacje dotyczące handlowych i komunikacyjnych kanałów klienta oraz zakresu świadczonych przez nie usług są podane w odpowiednim przepisie ogólnych warunków handlowych administratora systemu, które są dostępne w sekcji Dokumenty do pobrania. "

 

Spis punktów dystrybucyjnych