Stawki opłat drogowych ze składnikiem CO2

Stawki opłat drogowych za korzystanie z 1 km płatnego odcinka drogi określa rozporządzenie rządu Republiki Czeskiej nr 240/2014 Dz. ze zmianami obowiązującymi od 1 marca 2024 r. Opłata drogowa za korzystanie z określonego odcinka jest określana jako wielokrotność stawki i długości odcinka.

Stawki opłat obejmują opłatę za drogi lądowe, opłatę za zanieczyszczenie powietrza, opłatę za hałas komunikacyjny i opłatę za emisję CO2. Szczegółowy przegląd stawek opłat drogowych można pobrać tutaj.

Stawki opłat są podzielone według: 

  • kategorie dróg lądowych (autostrady; drogi I klasy) 
  • kategoria pojazdu (pojazdy w elektronicznym systemie poboru opłat inne niż pojazdy kategorii M2 i M3; pojazdy kategorii M2 i M3) 
  • klasy emisji pojazdów (do klasy EURO IV; klasy EURO V i EEV; klasa EURO VI; wykorzystujące jako paliwo wyłącznie energię elektryczną lub wodór)
  • maksymalna dopuszczalna masa pojazdu lub zespołu pojazdów (ponad 3,5 tony i poniżej 7,5 tony; co najmniej 7,5 tony i poniżej 12 ton; co najmniej 12 ton)
  • liczba osi pojazdu lub zespołu pojazdów (2 osie; 3 osie; 4 osie; 5 lub więcej osi) 
  • klasy emisji CO2 pojazdu (klasa CO2 nr 1; klasa CO2 nr 2; klasa CO2 nr 3; klasa CO2 nr 4; klasa CO2 nr 5)

Stawki opłat drogowych obowiązujące od 1 marca 2024 r

Stawki opłat drogowych obowiązujące od 25 marca 2024 r


Stawki opłat drogowych obowiązujące od 1 marca 2024 r

Stawki opłat drogowych dla pojazdów w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych, z wyjątkiem pojazdów kategorii M2 i M3 korzystających z autostrady

Tabela stawek opłat drogowych [CZK/km]
Klasa emisji  EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Klasa emisji  CO2
1
1
1
2
 3
4
5
Maksymalna dopuszczalna masa
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,7882
0,9742
1,3169
1,5275
0,7796
0,9627
1,3023
1,5097
0,7764
0,9583
1,2967
1,5030
0,7603
0,9381
1,2697
1,4707
0,7441
0,9179
1,2426
1,4384
0,6149
0,7564
1,0262
1,1800
0,4506
0,5508
0,7510
0,8512
<7,5 t; 12 t)
1,4853
1,9662
2,5220
3,0539
1,3077
1,7275
2,2192
2,6861
1,2406
1,6373
2,1047
2,5471
1,2245
1,6171
2,0777
2,5148
1,2083
1,5969
2,0506
2,4825
1,0791
1,4354
1,8342
2,2241
0,8601
1,1563
1,4657
1,7821
≥12 t
3,3679
4,4944
5,7320
6,9412
2,9030
3,8697
4,9393
5,9786
2,7273
3,6336
4,6397
5,6147
2,7112
3,6134
4,6127
5,5824
2,6950
3,5932
4,5856
5,5501
2,5658
3,4317
4,3692
5,2917
2,2538
3,0277
3,8422
4,6572

Stawki opłat drogowych dla pojazdów w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych, z wyjątkiem pojazdów kategorii M2 i M3 za poruszanie się po drogach I. klasy

Tabela stawek opłat drogowych [CZK/km]
Klasa emisji  EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Klasa emisji  CO2
1
1
1
2
3
4
5
Maksymalna dopuszczalna masa
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,4002
0,5192
0,6690
0,8115
0,3916
0,5077
0,6544
0,7937
0,3884
0,5033
0,6488
0,7870
0,3797
0,4924
0,6341
0,7695
0,3709
0,4814
0,6195
0,7520
0,3009
0,3939
0,5023
0,6120
0,2106
0,2808
0,3510
0,4312
<7,5 t; 12 t)
0,9175
1,2165
1,5591
1,8874
0,7399
0,9778
1,2563
1,5196
0,6728
0,8876
1,1418
1,3806
0,6641
0,8767
1,1271
1,3631
0,6553
0,8657
1,1125
1,3456
0,5853
0,7782
0,9953
1,2056
0,4403
0,5916
0,7507
0,9116
≥12 t
2,1187
2,8303
3,6070
4,3659
1,6538
2,2056
2,8143
3,4033
1,4781
1,9695
2,5147
3,0394
1,4694
1,9586
2,5000
3,0219
1,4606
1,9476
2,4854
3,0044
1,3906
1,8601
2,3682
2,8644
1,1526
1,5486
1,9651
2,3779

Stawki opłat drogowych dla pojazdów kategorii M2 i M3 za korzystanie z autostrad 

Tabela stawek opłat drogowych [CZK/km]
Klasa emisji  EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Klasa emisji CO2
1
1
1
5
Maksymalna dopuszczalna masa
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,4156
0,5483
0,4079
0,5380
0,4050
0,5340
0,3705
0,4907
<7,5 t; 12 t)
0,6717
0,8996
0,5740
0,7683
0,5371
0,7187
0,4735
0,6362
≥12 t
0,7932
1,0626
0,6770
0,9065
0,6330
0,8474
0,5634
0,7569

Stawki opłat drogowych dla pojazdów kategorii M2 i M3 za korzystanie z dróg I. klasy

Tabela stawek opłat drogowych [CZK/km]
Klasa emisji  EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Klasa emisji CO2
1
1
1
5
Maksymalna dopuszczalna masa
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,2212
0,2903
0,2135
0,2800
0,2106
0,2760
0,1905
0,2507
<7,5 t; 12 t)
0,4260
0,5708
0,3283
0,4395
0,2914
0,3899
0,2422
0,3254
≥12 t
0,5036
0,6749
0,3874
0,5188
0,3434
0,4597
0,2882
0,3872

Stawki opłat drogowych obowiązujące od 25 marca 2024 r

Stawki opłat drogowych dla pojazdów w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych, z wyjątkiem pojazdów kategorii M2 i M3 korzystających z autostrady

Tabela stawek opłat drogowych [CZK/km]
Klasa emisji  EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Klasa emisji  CO2
1
1
1
2
3
4
5
Maksymalna dopuszczalna masa
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,7882
0,9742
1,4823
1,7250
0,7796
0,9627
1,4677
1,7072
0,7764
0,9583
1,4621
1,7005
0,7603
0,9381
1,4268
1,6583
0,7441
0,9179
1,3915
1,6162
0,6149
0,7564
1,1089
1,2788
0,4506
0,5508
0,7510
0,8512
<7,5 t; 12 t)
1,4853
1,9662
2,6874
3,2514
1,3077
1,7275
2,3846
2,8836
1,2406
1,6373
2,2541
2,7228
1,2245
1,6171
2,2188
2,6806
1,2083
1,5969
2,1835
2,6385
1,0791
1,4354
1,9009
2,3011
0,8601
1,1563
1,4657
1,7821
≥12 t
3,3679
4,4137
5,5768
6,5442
2,9030
3,8697
5,1047
6,1039
2,6673
3,5224
4,6397
5,6147
2,6512
3,5022
4,6044
5,5725
2,6350
3,4820
4,5691
5,5304
2,5058
3,3205
4,2865
5,1930
2,2538
3,0277
3,8422
4,6572

Stawki opłat drogowych dla pojazdów w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych, z wyjątkiem pojazdów kategorii M2 i M3 za poruszanie się po drogach I. klasy

Tabela stawek opłat drogowych [CZK/km]
Klasa emisji  EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Klasa emisji  CO2
1
1
1
2
3
4
5
Maksymalna dopuszczalna masa
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,4002
0,5192
0,8344
1,0090
0,3916
0,5077
0,8198
0,9912
0,3884
0,5033
0,8142
0,9845
0,3797
0,4924
0,7912
0,9571
0,3709
0,4814
0,7684
0,9298
0,3009
0,3939
0,5850
0,7108
0,2106
0,2808
0,3510
0,4312
<7,5 t; 12 t)
0,9175
1,2165
1,7245
2,0849
0,7399
0,9778
1,4217
1,7171
0,6728
0,8876
1,2912
1,5563
0,6641
0,8767
1,2682
1,5289
0,6553
0,8657
1,2454
1,5016
0,5853
0,7782
1,0620
1,2826
0,4403
0,5916
0,7507
0,9116
≥12 t
2,1187
2,7496
3,4518
3,9689
1,6538
2,2056
2,9797
3,5286
1,4181
1,8583
2,5147
3,0394
1,4094
1,8474
2,4917
3,0120
1,4006
1,8364
2,4689
2,9847
1,3306
1,7489
2,2855
2,7657
1,1526
1,5486
1,9651
2,3779

Stawki opłat drogowych dla pojazdów kategorii M2 i M3 za korzystanie z autostrad 

Tabela stawek opłat drogowych [CZK/km]
Klasa emisji  EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Klasa emisji CO2
1
1
1
5
Maksymalna dopuszczalna masa
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,4156
0,5483
0,4079
0,5380
0,4050
0,5340
0,3705
0,4907
<7,5 t; 12 t)
0,6717
0,8996
0,5740
0,7683
0,5371
0,7187
0,4735
0,6362
≥12 t
0,7932
1,0626
0,6770
0,9065
0,6330
0,8474
0,5634
0,7569

Stawki opłat drogowych dla pojazdów kategorii M2 i M3 za korzystanie z dróg I. klasy

Tabela stawek opłat drogowych [CZK/km]
Klasa emisji  EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Klasa emisji CO2
1
1
1
5
Maksymalna dopuszczalna masa
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
Liczba osi
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,2212
0,2903
0,2135
0,2800
0,2106
0,2760
0,1905
0,2507
<7,5 t; 12 t)
0,4260
0,5708
0,3283
0,4395
0,2914
0,3899
0,2422
0,3254
≥12 t
0,5036
0,6749
0,3874
0,5188
0,3434
0,4597
0,2882
0,3872