Értékesítési pontok

Az értékesítési pontokon az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások részletezése

Az értékesítési pont az ügyfeleknek különböző szolgáltatásokat biztosító szolgáltatóhely, ahol az előzetés útdíjfizetési mód választása esetén a kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződés és a fedélzeti egység rendelkezésre bocsátásáról szóló szerződés is megköthető. Utólagos útdíjfizetési mód választásakor az értékesítési ponton a kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződés és a fedélzeti egység rendelkezésre bocsátásáról szóló szerződés nem köthető meg.

 • tájékoztatást nyújt az elektronikus útdíjrendszerről,
 • lehetőség van a járműnek az elektronikus útdíjrendszerbe előzetes díjfizetési módban, utólagos díjfizetési módban történő regisztrálására, a használónak az elektronikus útdíjrendszerbe díjmentes módban történő  regisztrálására, 
 • lehetővé teszi az elektronikus eszköz óvadék és előfizetési módban történő kifizetését, visszaküldését, az inaktív nem működő eszköz visszaszolgáltatását (esetleg ha az eszközt visszaszolgáltatja az értékesítési pontok egyikén, a jármű regisztrációja automatikusan megszűnik),
 • lehetővé teszi az utólagos fizetési módban, hogy a járművet előzetesen regisztrálják az elektronikus útdíj-rendszerben a kapcsolattartó pontok egyikén, vagy az üzemanyag utántöltő kártya kibocsátója regisztrálja a rendszerben ( a megadott rendszám alapján, forgalmi engedély felmutatásával). Az eszköz visszaszolgáltatásakor a regisztráció automatikusan nem szűnik meg az elektronikus útdíj rendszerben, 
 • lehetőség van utólagos díjfizetési módban, előzetes díjfizetési módban és díjmentes módban regisztrált elektronikus berendezés cseréjére, ha arra műszaki hiba miatt van szükség, vagy ha az elektronikus berendezés megsérült; elveszett vagy eltulajdonított berendezés itt pótolható, a hibás, sérült, elveszett vagy eltulajdonított berendezés bejelenthető, 
 • előzetes díjfizetési módban megfizethető az útdíjelőleg, 
 • az elektronikus berendezés leadásával egy időben kivehető az előlegként megfizetett útdíj fel nem használt része, 
 • kiegyenlíthető az elektronikus berendezés nélkül vagy működésképtelen elektronikus berendezéssel a díjmentes úton közlekedő Jármű után fizetendő útdíjhátralék, amennyiben a használó megadta a szükséges adatokat (a díjmentes útvonalra történő ráhajtás és az onnan való lehajtás helye és időpontja alapján az útvonal rekonstruálása),
 • lehetőség van kérelmezni az útdíj utólagos megfizetését egyéb jogcímen mint az elektronikus berendezés hiánya vagy működésképtelensége,
 • leadható a díjmentes üzemmódban regisztrált elektronikus berendezés,
 • kikérhetőek az előző legfeljebb 30 egymást követő napon regisztrált ôtdíjas tranzakciókról készült elektronikus kivonatok,
 • kikérhető az adóügyi bizonylatokról készült másodlat,
 • igényelhető az Önkiszolgáló ügyfélzónába való belépést lehetővé tevő ügyfélfiók létrehozása, a jelszó visszaállítása,
 • benyújtható az útdíjkedvezmény iránti kérelem,
 • benyújtható reklamáció, panasz és egyéb beadvány,
 • jelenthetők a műszaki problémák,
 • az útvonalról, az időpontról és a járműkategóriáról a használó által közölt adatok alapján tájékoztatás kapható az útdíj várható összegéről,
 • a ponton cseh és angol nyelven biztosított a kommunikáció,
 • tájékoztató anyagok szerezhetők be az alábbi nyelveken: cseh, angol, német, szlovák, lengyel, román, magyar, orosz, bolgár, litván, szerb, török.

Az értékesítési pontok megtekinthetők, illetve róluk tájékoztatás kapható az értékesítési pontok jegyzéke menüpontban, továbbá az értékesítési pontok a díjköteles utakat ábrázoló térképen is megtekinthetők. Az ügyfélcsatornákkal és az általuk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos további tájékoztatás  a rendszerüzemeltető által kiadott általános szerződési feltételek vonatkozó rendelkezéseiben olvashatóak; a szerződési feltételek a letölthető dokumentumok menüpontban elérhetőek.       
 

Értékesítési pontok jegyzéke