Puncte de distribuție

Specificarea serviciilor pentru clienți furnizate în punctele de distribuție.

Punctul de distribuție este punctul în care sunt furnizate serviciile pentru clienți și unde poate fi înregistrat vehiculul în regim de plată anterioară.  În punctele de distribuție nu poate fi încheiat acordul privind condițiile de efectuare ulterioară a plății în regim de plată ulterioară.

 

Punctele de distribuție asigură următoarele:

 • furnizarea de informații generale despre Sistemul de taxare electronică,
 • înregistrarea vehiculului în Sistemul de taxare electronică în Regim de plată anterioară, 
 • în regimul de plată anterioară e posibilă plata garantiei şi emiterea unitătii de bord, returnarea acesteia şi returnarea unitătii de bord inactive, (în cazul returnării unitătii de bord la punctele de distributie  înregistrată în regimul de plată anterioară,  înregistrarea vehiculului din sistemul de taxare electronică este încheiată automatic),
 • e posibilă, în regimul de plată ulterioară, postplată, după înregistrarea precedentă a vehiculului în sistemul electronic de taxare la punctul de Contact sau de către Emitentul cardului de combustibil, emiterea unitătii de bord (după specificarea numărului de înmatriculare a vehiculului şi prezentarea Certificatului de înmatriculare sau a Cărtii technice a vehiculului ), returnarea unitătii de bord şi returnarea unitătii de bord inactive. (În cazul returnării unitătii de bord în regimul de plată ulterioară la punctul de distribuție, înregistrarea vehiculului în sistemul electronic de taxare nu se încheie în mod automat),   
 • încasarea Taxei rutiere preplătite în Regim de plată anterioară,
 • rambursarea Taxei rutiere preplătite neutilizate și returnarea concomitentă a Echipamentului electronic,
 • încasarea ulterioară a Taxei rutiere datorate pentru deplasarea Vehiculului pe Drumurile cu taxă fără Echipament electronic sau cu un Echipament electronic nefuncțional în urma furnizării informațiilor necesare de către Utilizator (reconstruirea rutei conform datei, locului și orei intrării/ieșirii pe/de pe drumul cu taxă),
 • preluarea cererii privind plata ulterioară a Taxei rutiere din alte motive decât absența Echipamentului electronic sau nefuncționarea acestuia, 
 • furnizarea extraselor electronice ale Tranzacțiilor aferente taxei rutiere pentru o perioadă maximă de trei (3) ani și cel mult pentru 45 de zile consecutive, inclusiv explicarea metodologică a acestora, 
 • în Regimul de plată ulterioară și în Regimul de plată anterioară asigură înlocuirea Echipamentului electronic în caz de defecțiune tehnică, de deteriorare a Echipamentului electronic sau în caz de pierdere, respectiv furt;  de asemenea asigură primirea mesajului aferent privind defecțiunea, pierderea sau furtul, 
 • preluarea cererilor privind accesul în Zona clienților și reînnoirea parolei pentru accesul în Zona clienților,
 • preluarea reclamațiilor, plângerilor și sugestiilor,
 • raportarea problemelor tehnice,
 • furnizarea de informații despre valoarea preconizată a Taxei rutiere în funcție de datele comunicate privind ruta, ora deplasării și categoria Vehiculului,
 • furnizarea de informații privind detaliile de facturare și clarificarea eventualelor obiecții privind facturarea,
 • asigurarea comunicării în limba cehă și engleză, 
 • furnizarea de materiale informative în următoarele limbi: cehă, engleză, germană, slovacă, poloneză, română, maghiară, rusă, bulgară, lituaniană, sârbă, turcă.

"Lista Punctelor de distribuție și informațiile aferente pot fi găsite în secțiunea Lista punctelor de distribuție sau pot fi vizualizate pe Harta drumurilor cu taxă.

Alte detalii privind canalele comerciale și de comunicare pentru clienți și serviciile furnizate sunt prevăzute în dispozițiile relevante ale Termenilor și condițiilor generale ale operatorului Sistemului de taxare electronică disponibile în secțiunea Descărcare documente."

 

Lista punctelor de distribuție