Distribuční místa

Specifikace rozsahu zákaznických služeb poskytovaných na distribučních místech

Distribuční místo je místo, kde jsou poskytovány zákaznické služby, a kde je mimo jiné možné registrovat vozidlo v režimu placení předem. Prostřednictvím distribučních míst není možné uzavřít dohodu o podmínkách následného placení v režimu následného placení.

Distribuční místo poskytuje tyto služby:

 • podává všeobecné informace o systému elektronického mýtného,
 • umožňuje v režimu placení předem zaevidování vozidla do systému elektronického mýtného,
 • umožňuje v režimu placení předem úhradu kauce a výdej elektronického zařízení (palubní jednotky), jeho vrácení a vrácení neaktivního elektronického zařízení,
 • umožňuje v režimu následného placení, po předchozím zaevidování vozidla do systému elektronického mýtného na kontaktním místě nebo výstavcem tankovací karty, výdej elektronického zařízení (po uvedení registrační značky vozidla a předložení technického průkazu vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla) a vrácení neaktivního elektronického zařízení,
 • umožňuje úhradu předplaceného mýtného v režimu placení předem,
 • umožňuje výběr nevyčerpaného předplaceného mýtného při současném vrácení elektronického zařízení,
 • umožňuje dodatečnou úhradu dlužného mýtného za jízdu vozidla po zpoplatněných pozemních komunikacích bez elektronického zařízení nebo s nefunkčním elektronickým zařízením po poskytnutí potřebných informací uživatelem (rekonstrukce trasy dle data, místa a času vjezdu na zpoplatněnou komunikaci a výjezdu z ní),
 • umožňuje podání žádosti o doplacení Mýtného z jiného titulu, než neexistujícího či nefunkčního elektronického zařízení,
 • umožňuje získat elektronické výpisy mýtných transakcí za předchozí kalendářní měsíc s rozpisem po jednotlivých dnech,
 • umožňuje v režimu následného placení a v režimu placení předem vyměnit elektronické zařízení v případě jeho technické poruchy nebo jedná-li se o poškozené elektronické zařízení, nebo jej nahradit v případě ztráty anebo odcizení a přijímat s tím spojené hlášení o poruše, ztrátě či odcizení,
 • umožňuje příjem žádostí o vytvoření přístupu do Zákaznické samoobsluhy a o obnovení hesla pro přístup do zákaznické samoobsluhy,
 • umožňuje příjem reklamací, stížností a podnětů,
 • umožňuje příjem hlášení o technických problémech,
 • podává informace o předpokládané výši mýtného dle uživatelem sdělených údajů o trase a čase jízdy a kategorii vozidla,
 • podává informace o detailech vyúčtování a vyjasnění případných námitek k vyúčtování,
 • zajišťuje komunikaci v českém a anglickém jazyce,
 • poskytuje informační materiály v těchto jazycích: čeština, angličtina, němčina, slovenština, polština, rumunština, maďarština, ruština, bulharština, litevština, srbština, turečtina.

Přehled jednotlivých distribučních míst a detailní informace o nich naleznete v sekci seznam distribučních míst, nebo si je můžete prohlédnout na mapě zpoplatněných pozemních komunikací.

Všechny další podrobnosti o obchodních a komunikačních zákaznických kanálech a rozsahu služeb, které poskytují, jsou uvedeny v příslušných ustanoveních smluvních podmínek provozovatele systému elektronického mýtného, které jsou k dispozici v sekci dokumenty ke stažení.

Přehled jednotlivých distribučních míst a detailní informace o nich naleznete v sekci Seznam distribučních míst, nebo si je můžete prohlédnout na Mapě zpoplatněných pozemních komunikací.

 

 

Seznam distribučních míst