Išdavimas

Transporto priemonės operatoriaus nuosavybė ir įsipareigojimai, susiję su elektroninės įrangos išdavimu (borto įranga)

Elektroninis įrenginys ir jo pagrindiniai priedai, kaip nurodyta įrangos vartotojo vadove, yra ir lieka operatoriaus sistemos nuosavybe.

Elektroninės įrangos išdavimo sąlyga yra už šią įrangą sumokėtas užstatas.

Transporto priemonės operatorius gali pasiimti elektroninę įrangą (arba daugiau įrangų) kontaktiniame arba platinimo centre, jį kontaktavus sistemos operatoriui.

Elektroninę įrangą išduoda sistemos operatoriaus įgaliotas darbuotojas prekybos centre. Transporto priemonės operatorius gauna elektros įrangos perėmimo protokolą ir šį faktą jis patvirtina savo parašu. Transporto priemonėje gali būti naudojama tik viena šiai transporto priemonei rinkliavų sistemoje registruota elektroninė įranga.

Elektroninę įrangą galima naudoti tik su originaliais priedais, priešingu atveju transporto priemonės operatorius ar vairuotojas negali pateikti jokių pretenzijų dėl neteisingų elektroninės įrangos funkcijų.

Elektroninė Įranga gali būti naudojama tik įstatymų, reglamentų ir naudojimo instrukcijų nurodytu būdu.

Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad sistemos operatorius turi teisę užblokuoti elektroninę įrangą neigiamo išankstinio apmokėjimo balanso atveju, rinkliavos mokėjimų, užstatų, mokesčių už paslaugas pažeidimo atvejais, esant netinkamam arba neegzistuojančiam mokėjimo įsipareigojimų užtikrinimui, elektroninę įrangą praradus arba jos vagystės atveju, esant netinkamam naudojimui arba naudojimui esant techninėms problemoms, apie kurias įspėjo sistemos operatorius.

Pagrindiniai transporto priemonės operatoriaus įsipareigojimai naudojant elektroninę įrangą:

  • Transporto priemonės operatorius arba / ir vairuotojas privalo  kontroliuoti elektroninės įrangos funkcionalumą ir teisingą nustatymą prieš važiavimą, važiavimo metu ir po važiavimo mokamais keliais.
  • Kontroliuodamas elektroninės įrangos funkcionalumą transporto priemonėje vairuotojas privalo prieš įvažiuodamas / išvažiuodamas iš mokamo kelio patikrinti teisingą transporto priemonės ašių nustatymą.
  • Jei transporto priemonei važiuojant mokamu keliu elektroninė įranga sugenda arba sugadinama, vairuotojas privalo nuvykti į artimiausią kontaktinį ar platinimo centrą ir pakeisti elektroninę įrangą nauja.
  • Laikytis saugos nurodymų, esančių elektroninės įrangos naudojimo vadove.