Elektronik cihazın araç işletmecisine verilmesi

Elektronik cihazın (on board ünitenin) kullanıcıya verilmesine ilişkin araç işletmecisinin yükümlükleri

Kullanım kılavuzunda açıklandığı üzere elektronik cihaz ve aksesuarları    / elektronik cihaz sistem işletmecisine aittir ve ait olacaktır.

Elektronik cihaz araç işletmecisine ödeyeceği kefalet karşılığı verilecektir.

Araç işletmecisi sistem işletmecisinin bildirimi üzerine iletişim veya distribüsyon noktasından elektronik cihazı alabilir (veya birden fazla elektronik cihaz).

Elektronik cihaz, sistem işletmecisi tarafından görevlendirilmiş personelce ticari noktada size verecektir. Araç işletmecisi cihaz ile elektronik cihazı teslim aldığına dair protokol imzalayacaktır. Elektronik sistemde bir araca yalnızca bir elektronik cihaz kaydedilir ve bu cihaz kaydı yapılan tek bir araçta kullanılır.

Elektronik cihaz yalnızca orijinal aksesuarlarla kullanılır, aksi durumda araç işletmecisi/ araç sürücüsü elektronik cihazın işlevselliği hakkında elektronik cihazı reklamasyona tabi tutamaz.

Elektronik cihaz yalnızca kanun, kararname, şartlar ve koşullar ve elektronik cihaz kullanım talimatlarında belirtilen şekilde kullanılabilir.

Peşin ödenmiş negatif bakiye durumunda, ücret listesine göre ücret, fatura ve servis ücretlerinde tutarsızlıklar olması durumunda, uygun olmayan veya hiç olmayan ödeme yükümlülüklerinin güvence altına alınması durumunda, elektronik cihazın kaybolması veya çalınması durumunda, elektronik cihazın izinsiz kullanılması durumunda ve kullanıcının sistem işletmecisi tarafından bilgilendirilmesi üzerine elektronik cihazın teknik sorunlarının olması durumunda kullanıcı, sistem işletmecisinin elektronik cihazı bloke etme hakkına sahip olduğunu onaylar ve kabul eder.

Elektronik cihaz açısından araç işletmecisinin temel yükümlükleri:

  • Araç işletmecisi veya araç sürücüsü, ücretli geçişe tabi tutulan yola çıkmadan önce, yol esnasında ve yol sonrası elektronik cihazın işlevselliğini ve doğu ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol etmelidir.
  • Araç sürücüsü, ücrete tabi tutulan yola girmeden önce, elektronik cihazda araç aks sayısının doğru olup olmadığını kontrol etmelidir.
  • Elektronik cihazın ücrete tabi tutulan yola girildikten sonra hasarlanması durumunda araç sürücüsü en yakın distribüsyon veya ticari noktaya başvurarak elektronik cihazı yenisine değiştirmelidir.
  • Elektronik cihaz kullanma kılavuzunda belertilen güvenlik talimatlarına uyulması gerekir.