Kiadása

Tulajdonjog és a jármű üzembentartójának az Elektronikus berendezés (fedélzeti egység) kiadásával és átvételével kapcsolatos kötelességei

Az Elektronikus berendezés és az Elektronikus berendezés kezelési útmutatójában feltüntetett alaptartozékok a Rendszerüzemeltető tulajdonában maradnak.

Az Elektronikus berendezés kiadásának feltétele a Pénzbiztosíték kifizetése.

A Rendszerüzemeltető felszólítására az Üzembentartó a Kapcsolattartó vagy az Értékesítési ponton veheti át az Elektronikus berendezést (vagy az Elektronikus berendezéseket).

Az Elektronikus berendezést a rendszerüzemeltető által megbízott munkatárs adja ki az Értékesítési ponton. A Jármű üzembentartója az átvett Átadás-átvételi jegyzőkönyvön aláírásával igazolja az Elektronikus berendezés átvételét. A Járműben csak egyetlen,az Elektronikus útdíjrendszerben az adott Járműhöz rendelt Elektronikus berendezés használható.

Az elektronikus berendezés csak eredeti tartozékokkal használható, ellenkező esetben az Üzembentartó és/vagy a Járművezető nem érvényesítheti az Elektronikus berendezés helyes működésével kapcsolatos reklamációt.

Az Elektronikus berendezést kezelni és használni csak a Törvényben, a Miniszteri rendeletben, a Feltételekben és az Elektronikus berendezés kezelési útmutatójában rögzített módon lehet.

A Használó jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Rendszerüzemeltető jogosult az Elektronikus berendezést blokkolni, főként az alábbi esetekben: az Útdíjelőleg negatív egyenlegű,  az Útdíj, a Pénzbiztosíték, a Díjtáblázat szerinti szolgáltatási díjak fizetésekor eltérések mutatkoznak, a fizetési kötelezettség biztosítása nem megfelelő vagy hiányzik, az Elektronikus berendezés elveszett vagy eltulajdonították, az Elektronikus berendezést jogosulatlanul kezelték, az Elektronikus berendezésnél műszaki problémák merülnek fel, amelyre a Rendszerüzemeltető felhívta a Használó figyelmét.

Az Elektronikus berendezéssel kapcsolatban a Jármű üzembentartójának alapvető kötelességei az alábbiak:

  • Az Üzembentartó és/vagy a Járművezető kötelessége, hogy a Díjköteles útra történő ráhajtás előtt, menet közben és a Díjköteles út elhagyását követően ellenőrizze az Elektronikus berendezés működését, valamint azt, hogy helyesen van-e beállítva.
  • Az  Elektronikus berendezés működőképességének indulás előtti ellenőrzése során a Díjköteles útra való ráhajtás előtt a Járművezetőnek ellenőriznie kell, helyesen van-e beállítva a tengelyszám.
  • Ha a Díjköteles úton közlekedve az Elektronikus berendezés megsérül vagy megrongálódik, a Járművezető köteles felkeresni a legközelebbi Kapcsolattartó vagy Értékesítési pontot, és ott ki kell cseréltetnie az Elektronikus berendezést.
  • Az Elektronikus berendezés kezelési útmutatójában részletezett biztonsági előírások betartása kötelező.