Nová kategória vozidiel oslobodených od platby mýta platná od 1.1.2020

27. 01. 2020 |
Novinky
|
Author
Myto cz

Dňa 1.1.2020 nadobudla účinnosť novela zákona č. 13/1997 Zb. o pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov, ktorá (okrem iného) zaviedla novú kategóriu vozidiel oslobodených od platby mýta. Podľa ust. § 20a ods. 1 písm. o) uvedeného zákona sú po novom od platby mýta oslobodené (a) vozidlá používajúce ako palivo výlučne elektrickú energiu alebo vodík a (b) vozidlá používajúce ako palivo elektrickú energiu alebo vodík v kombinácii s iným palivom, ak je hodnota emisií CO2 v kombinovanej prevádzke najviac 50 g/km.

Ak ste prevádzkovateľom vozidla registrovaného v systéme elektronického mýta a vaše vozidlo spĺňa vyššie uvedené podmienky pre oslobodenie od úhrady mýta, dostavte sa na ľubovoľné Kontaktné miesto a vykonajte zmenu jeho registrácie do režimu oslobodeného od úhrady mýta.  Pri registrácii je nutné doložiť nárok na oslobodenie, a to prostredníctvom Osvedčenia o evidencii vozidla (veľký technický preukaz) či iného dokladu, preukazujúceho, že (a) vozidlo používa ako palivo výlučne elektrickú energiu alebo vodík alebo (b) vozidlo používa ako palivo elektrickú energiu alebo vodík v kombinácii s iným palivom a súčasne je hodnota emisií CO2 v kombinovanej prevádzke najviac 50 g/km. Kontaktné miesto Vašu žiadosť o registráciu do režimu oslobodeného od platby mýta následne spracuje a po jej schválení si vyzdvihnete novú palubnú jednotku v režime oslobodenom od úhrady mýta.