Nowa kategoria pojazdów zwolnionych z opłaty drogowej za przejazd, ważna od dnia 1.1.2020 r.

27. 01. 2020 |
Aktualności
|
Author
Myto cz

W dniu 1 stycznia 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy nr 13/1997 o drogach lądowych, z późniejszymi zmianami, która (między innymi) wprowadza nową kategorię pojazdów zwolnionych z opłat drogowych. Zgodnie z przepisami § 20a ust. 1 litera o) powyższej ustawy z płacenia opłat drogowych zwolnione są nowe pojazdy wykorzystujące jako paliwo wyłącznie energię elektryczną lub wodór oraz (b) pojazdy wykorzystujące jako paliwo energię elektryczną lub wodór w połączeniu z innym paliwem, jeżeli łączna wartość emisji CO2 nie przekracza 50 g/km.


Jeśli jesteś użytkownikiem pojazdu zarejestrowanego w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych, a Twój pojazd spełnia powyższe warunki dotyczące zwolnienia z opłat drogowych, przyjdź do dowolnego punktu obsługi klienta i dokonaj rejestracji pojazdu zwolnionego z opłat drogowych. Do rejestracji należy dołączyć dokument potwierdzający zwolnienie w postaci dowodu rejestracyjnego (duży Dowód rejestracyjny) lub inny dokument potwierdzający, że (a) pojazd korzysta  wyłącznie z energii elektrycznej lub wodoru jako paliwa, lub (b) pojazd wykorzystuje jako paliwo energię elektryczną lub wodór w połączeniu z innym paliwem, a jednocześnie wartość emisji CO2 w trybie mieszanym nie przekracza 50 g/km. Punkt obsługi klienta następnie rozpatrzy wniosek o zwolnienie z opłaty drogowej, a po zatwierdzeniu odbierzesz nową jednostkę pokładową w trybie zwolnienia z  opłaty drogowej.