Nová kategorie vozidel osvobozených od platby mýtného platná ode dne 1.1.2020

27. 01. 2020 |
Novinky
|
Author
Myto cz

Dne 1.1.2020 vstoupila v účinnost novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, která (mimo jiné) zavedla novou kategorii vozidel osvobozených od platby mýtného. Dle ust. § 20a odst. 1 písm. o) uvedeného zákona jsou nově od placení mýtného osvobozena (a) vozidla používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík a (b) vozidla používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík v kombinaci s jiným palivem, pokud je hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.

Pokud jste provozovatelem vozidla registrovaného v systému elektronického mýtného a Vaše vozidlo splňuje výše uvedené podmínky pro osvobození od úhrady mýtného, dostavte se na libovolné Kontaktní místo a proveďte jeho (pře)registraci do režimu osvobozeného od úhrady mýtného. Při registraci je nutné doložit nárok na osvobození, a to prostřednictvím Osvědčení o registraci (Velký technický průkaz) či jiného dokladu, prokazujícího, že (a) vozidlo používá jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík nebo (b) vozidlo používá jako palivo elektrickou energii nebo vodík v kombinaci s jiným palivem a současně je hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km. Kontaktní místo Vaši žádost o registraci do režimu osvobozeného od platby mýtného následně zpracuje a po jejím schválení si vyzvednete novou palubním jednotku v režimu osvobozeném od úhrady mýtného.