2020. január 1-jétől új kategóriával bővül az útdíjfizetés alól mentesülő járművek csoportja

27. 01. 2020 |
Hír
|
Author
Myto cz

2020. 1. 1-jétől hatályos a közutakról szóló 13/1997. számú törvény újabb módosítása, amely (többek között) a díjfizetés alól mentesülő járművek csoportjában új kategóriát vezetett be. Az említett törvény 20a. § (1) bek. o) pontja értelmében útdíjfizetés alól mentesülnek (a) az üzemanyagként kizárólag elektromos energiát vagy hidrogént használó járművek és (b) az üzemanyagként más üzemanyaggal kombinálva elektromos energiát vagy hidrogént használó járművek, ha a hibrid üzemmódban a CO2-kibocsátás nem haladja meg az 50 g/km értéket. 

Ha Ön a cseh elektronikus útdíjrendszerben regisztrált jármű üzembentartója, és járműve megfelel a díjfizetés alóli mentesítés fenti feltételeinek, kérjük, keresse fel bármelyik kapcsolattartó pontot, és járművét regisztráltassa át a díjmentes kategóriába. A regisztráció során a díjmentességre való jogosultságot a forgalmi engedéllyel (törzskönyvvel) vagy más okmánnyal kell igazolni, amely bizonyítja, hogy (a) a járművet üzemanyagként kizárólag elektromos energia vagy hidrogén hajtja, vagy (b) a járművet üzemanyagként más üzemanyaggal kombinálva elektromos energia vagy hidrogén hajtja, feltéve hogy a hibrid üzemmódban a CO2-kibocsátás nem haladja meg az 50 g/km értéket.  A kapcsolattartó ponton munkatársaink a mentesítés iránti kérelmét feldolgozzák, majd annak jóváhagyását követően átveheti a díjmentes üzemmódban használható új fedélzeti egységet.