Vozidla s úhradou mýtného

Přehled kategorií vozidel, které podléhají výběru mýtného

Zpoplatnění je stanoveno podle typu vozidla a ujeté vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci. Úhradě mýtného podléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny.

Vozidla podle emisní třídy:

 1. do třídy EURO II,
 2. třídy EURO III a IV,
 3. třídy EURO V,
 4. třídy EURO VI, EEV a vyšší.

Vozidla podle počtu náprav:

 1. se dvěma nápravami,
 2. se třemi nápravami,
 3. se čtyřmi nebo více nápravami.

Vozidla podle kategorie:

 1. Silniční motorové vozidlo - Vozidlo nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny (do této kategorie spadají také karavany a campery)
 2. Autobus - Autobus pro účely mýtného systému je silniční motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly, které má v dokladech o registraci uvedenu největší povolenou hmotnost 3 501 kg nebo více a zároveň alespoň jeden z následujících údajů:
  • v poli J. kategorie vozidla ... M2 nebo M3 nebo M2G nebo M3G
  • v poli typ (druh) vozidla ... ""autobus""
  • v poli S. počet přepravovaných osob včetně řidiče 10 nebo více (nebo součet míst k sezení a stání v polích S.1 a S.2)