Geçiş ücretine tabi tutulan araçlar

Ücret toplama işlemine tabi araç kategorilerine genel bakış

Ücret kesme işlemi araç tipine ve paralı yol üzerinde kat edilen mesafeye göredir. Ücretli geçiş, izin verilen azami ağırlığı 3,5 tondan fazla, en az dört tekerlekli karayolu taşıtları ve ücrete tabi karayollarını kullanan taşıtlar için geçerlidir.

Emisyon Kategorisine Göre Araçlar:

 1. ila EURO II,    
 2. EURO III ve IV sınıfları    
 3. EURO V Sınıf 3    
 4. EURO VI, EEV ve daha yüksek sınıflar.

Akslara Göre Araçlar:

 1. iki akslı,  
 2. üç akslı;  
 3.  dört veya daha fazla aks ile.

Kategoriye göre araçlar:

 1. Kara yolu motorlu taşıtlari - En az dört tekerleği olan ve 3,5 tondan fazla izin verilen maksimum kütleye sahip bir araç (Bu kategoriye ayrıca karavanlar ve camperler da girer)
 2. Otobüs - Ücretli geçiş sistemi açısından otobüsü, en az dört tekerleği olan ve tescil belgesinde izin verilen azami ağırlığı 3 501 kg veya daha fazla olan ve aşağıda belirtilenlerden en az brini yerine getiren  karayolu taşıt aracıdır:
  • J. alanında, ... M2 veya M3 veya M2G veya M3G araç kategorileri  
  • Araç alanında (tip) ... "" otobüs ""  
  • S. alanında, sürücü dahil 10 veya daha fazla, taşınan kişi (veya S.1 ve S.2 alanındaki oturma ve ayakta pozisyonların toplamı) "