Geçiş ücretine tabi tutulan araçlar

Ücret toplama işlemine tabi araç kategorilerine genel bakış

Ücret kesme işlemi araç tipine ve paralı yol üzerinde kat edilen mesafeye göredir. Ücretli geçiş, izin verilen azami ağırlığı 3,5 tondan fazla, en az dört tekerlekli karayolu taşıtları ve ücrete tabi karayollarını kullanan taşıtlar için geçerlidir.

Emisyon Kategorisine Göre Araçlar:

  1. ila EURO II,    
  2. EURO III ve IV sınıfları    
  3. EURO V Sınıf 3    
  4. EURO VI, EEV ve daha yüksek sınıflar.

Akslara Göre Araçlar:

  1. iki akslı,  
  2. üç akslı;  
  3.  dört veya daha fazla aks ile.