Blokkolás, szállítás

Az Elektronikus berendezés (fedélzeti egység) blokkolásával kapcsolatos rendszerüzemeltetői jogosultságok és az Elektronikus berendezés szállítása Díjköteles úton

Ha az Útdíjelőleg egyenlege azonos vagy kevesebb, mint az előírt minimális egyenleg  (600 Kč), az Elektronikus berendezés jelzi a használónak, hogy az Útdíjelőleg egyenlege alacsony, ezt a sárgán világító EURO jel jelzi. A zöld LED kontrollégő 2 másodpercenként felvillan. A jelzés alapján a Jármű üzembentartója vagy a Járművezető köteles az egyenleget feltölteni, vagy el kell hagynia a Díjköteles utat. Ha az Útdíjelőleg egyenlege 0 Kč-ra csökken, az Elektronikus berendezés jelzi a limit elérését, és leblokkol.

A Rendszerüzemeltető az Utólagos díjfizetési módban regisztrált Elektronikus berendezés segítségével hasonlóan figyelmezteti a Használót arra, hogy egy elszámolási időszakon belül az Útdíj összege elérte a Bankgarancia 80%-át. Az Elektronikus berendezés ennek a limitnek az elérését sárgán világító EURO jellel jelzi.  A zöld LED kontrollégő 2 másodpercenként felvillan. Ez a jelzés arra figyelmezteti a Jármű üzembentartóját/ a Járművezetőt, hogy emelni kell a Bankgarancia összegét. A 90%-os limit elérésekor a Rendszerüzemeltető jogosult arra, hogy az Üzembetartónak a vonatkozó Megállapodásban szereplő Járművei számára kiadott valamennyi Elektronikus berendezést azonnali hatállyal blokkolja.

A Jármű üzembentartója köteles gondoskodni arról, hogy a Bankgarancia legalább tizennyolc hónapra szóljon,  a lejárata előtt legalább két hónappal a Bank a (még érvényes) Bankgaranciát meghosszabbítsa, esetleg újat állítson ki, a Rendszerüzemeltető a Fedezetigazolást jóváhagyja, és a Bankgarancia lejárati ideje ne legyen rövidebb, mint a Számlán szereplő fizetési határidő.

Ha a Bankgarancia lejáratáig kevesebb, mint négy hónap marad, a Jármű üzembentartója erre vonatkozó figyelmeztetést kap. Ha a Bankgarancia lejárata előtt legkésőbb két hónappal a Bank nem hosszabbítja meg a Garanciát, esetleg nem állít ki újat, vagy a Rendszerüzemeltető nem hagyja jóvá a Fedezetigazolást, a Rendszerüzemeltető jogosult arra, hogy az Üzembentartónak a vonatkozó Megállapodásban szereplő Járművei számára kiadott valamennyi Elektronikus berendezést azonnali hatállyal blokkolja.

Ha Utólagos díjfizetési módban a Számla kiegyenlítésére a fizetési határidő lejárta után 3 nappal sem kerül sor, a Rendszerüzemeltető jogosult arra, hogy az Údíjjal vagy egyéb kötelezettségével hátralékban levő Üzembentartó minden Elektronikus berendezését blokkolja, a blokkolás tényét a blokkolt Elektronikus berendezések a kezelési útmutató szerinti módon jelzik az Üzembentartónak és/vagy a Járművezetőnek.

Az Elektronikus berendezés szállítása

Ha a Díjköteles úton közlekedő Járműben olyan Elektronikus berendezés szállítására kerül sor, amelyet a szállítás ideje alatt nem használnak Útdíjas esemény rögzítésére, a Jármű üzembentartója, amelyhez az adott Elektronikus berendezést hozzárendelték,a Rendszerüzemeltető utasításainak megfelelően  köteles biztosítani az Elektronikus berendezés szabályszerű szállítását, azaz a szállítást jeleznie kell a Rendszerüzemeltető Ügyfélszolgálatának. Az eljárási szabály megszegése esetén a Rendszerüzemeltető nem téríti vissza a megállapított Útdíjat, és a Használó teljes mértékben felel a kiszámlázott Útdíj megfizetéséért.

Az elektronikus berendezéssel kapcsolatos további részletek és a kezelési útmutató a www.mytocz.eu honlapon található Letölthető dokumentumok menüpontból letölthető, l. Billien 5051 elektronikus berendezés.