Használata

Billien OBU 5051 elektronikus berendezés

Az Elektronikus berendezés (fedélzeti egység) elülső részén találhatók a kontrollégők, a hang- és fényjelzők és a kezelőelemek.

Ha az Elektronikus berendezés csatlakoztatva van tápforráshoz, a berendezés bekapcsol:

 • ha Ön bekapcsolja a gyújtást, vagy
 • ha a jármű elindul,
 • bármely gomb benyomását követően.

A járművezető kötelessége, hogy a Díjköteles útra történő ráhajtás előtt, menet közben és az útszakasz elhagyását követően ellenőrizze az Elektronikus berendezés működését és beállításait.

Az egyes kontrollégők, fény- és hangjelzők, valamint kezel˜őelemek jelentése a kép alatt olvasható.

 

billien obu

 

Kezelőfelület

 1. Fő állapotjelző LED
 2. Járműkategória beállítása (az engedélyezett tengelyszámok közötti váltás lefelé)
 3. A hangjelzés be- és kikapcsolása
 4. Járműkategória beállítása (az engedélyezett tengelyszámok közötti váltás felfelé)
 5. Manuálisan kikényszerített adatátvitel (hosszan, 3 másodpercig lenyomva)
 6. Egyenleg jelzése
 7. Külső tápforrás
 8. - 10. Tengelyszám-jelző

A járműkategória beállítása és jelzése

Az Elektronikus berendezést az Értékesítési ponton a Rendszerüzemeltető által megbízott munkatárs aktiválja és állítja be az Elektronikus útdíjrendszerben nyilvántartott adatok alapján. Az Elektronikus berendezés átvételekor ellenőrizni kell az adatok helytállóságát, valamint az Elektronikus berendezés beállításainak és üzemállapotának helyességét.

Ha a Díjköteles út használata előtt vagy menet közben változik a Jármű tengelyszáma (pl. pótkocsit kapcsolnak hozzá), az  Elektronikus berendezés megfelelő kezelőeleme segítségével a használó a valós járműkategóriának (a valós tengelyszámnak)  megfelelően köteles  a tengelyszámra utaló adatot megváltoztatni.

A tengelyszám megváltoztatásához a " arrow " vagy a " arrow " gombot kell megnyomni, esetlegesen ismételten is, amíg a tengelyszámot mutató jel nem felel meg a Jármű vagy járműszerelvény valós állapotának. A hangjelzés be- és kikapcsolásához a " cross " gombot kell megnyomi.

a Járműkategória és a tengelyszám jelzése
Jármű típusa Jármű paraméterei numbers
Tengelyszám Szimbólum Szín villog
3,5 tonna össztömeg feletti tehergépjármű <= 2 2

 

Zöld Nem
3 3

 

4 4

 

>=5 23
Autóbusz <= 2 2

 

Zöld Nem
3 3

 

4 3
>=5 23

 

Az útdíjegyenleg összegét jelző kontrollégő.
eur
Egyenleg összege Szín villog
Elegendő - aktív Zöld Nem
Lecsökkent - pre-warning Zöld Nem
Alacsony - warning Sárga Nem
Nem elegendő  – blokkolt Piros Nem

 

Az akkumulátor állapotát jelző kontrollégő.
Külső tápegység battery
Csatlakoztatva van? Szín villog
Csatlakoztatva van Igen Zöld Nem
Igen Sárga Nem
Igen Sárga Nem
Akkumulátorhiba   Piros Nem
Le van csatlakoztatva Igen Zöld Igen
Igen Sárga Igen
Igen Sárga Igen

 

A Billien OBU 5051 Elektronikus berendezés kezelési útmutatóját a Letölthető dokumentumok men˜üpont alatt találja.


 

Az Elektronikus berendezéssel (fedélzeti egységgel) kapcsolatos problémák kezelése

Ha a Díjköteles úton közlekedő járműben az Elektronikus berendezés megsérül vagy megrongálódik, a Járművezető köteles felkeresni a legközelebbi Kapcsolattartó vagy Értékesítési pontot, és ott ki kell cseréltetnie az Elektronikus berendezést.

Az Elektronikus berendezés eltulajdonítása, elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Jármű üzembentartója vagy a Járművezető köteles az eltulajdonítás, elvesztés vagy megsemmisülés tényét a + 420 243 243 243 Ügyfélszolgálati telefonszámon bejelenteni. Hogyan kell eljárni az Elektronikus berendezés meghibásodása, elvesztése vagy eltulajdonítása esetén