CO2-komponensű autópályadíj-mértékek

Az 1 km fizetős út használatáért fizetendő útdíj mértékét a 240/2014. sz. kormányrendelet határozza meg, a 2024. március 1-jei hatállyal módosított változatban. Egy adott útszakasz használatáért fizetendő útdíj az adott díjtarifa és az útszakasz hosszának a szorzata.

Az úthasználati díjak egy útdíjból, egy légszennyezési díjból, egy közlekedési zajdíjból és egy CO2-kibocsátási díjból állnak. A díjtarifákról a letölthető részletes áttekintés itt található

A díjtarifák az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:

  • közútkategória (autópálya, elsőrendű főút)
  • járműkategória (az elektronikus útdíjrendszerben regisztrált járművek, kivéve az M2 és M3 kategóriájú járműveket; M2 és M3 kategóriájú járművek)
  • környezetvédelmi (emissziós) osztály  ( EURO IV osztályig;  EURO V és  EEV osztály; EURO VI osztály; kizárólag villamos energiát vagy hidrogént használnak üzemanyagként)
  • a jármű vagy járműszerelvény legnagyobb megengedett tömege (3,5 tonnánál több, de 7,5 tonnánál kevesebb; legalább 7,5 tonna vagy több, de 12 tonnánál kevesebb; legalább 12 tonna)
  • a jármű vagy járműszerelvény tengelyeinek száma (2 tengely; 3 tengely; 4 tengely; 5 vagy több tengely)
  • a jármű CO2-kibocsátási osztálya (1. CO2-osztály; 2. CO2-osztály; 3. CO2-osztály; 4. CO2-osztály; 5. CO2-osztály)

A 2024. március 1-jétől alkalmazandó úthasználati díjtételek

A 2024.március 25-étől alkalmazandó úthasználati díjtételek


A 2024. március 1-jétől alkalmazandó úthasználati díjtételek

Az elektronikus útdíjrendszerben regisztrált járművekre  alkalmazott díjak autópálya használata esetén, kivéve az M2 és M3 kategóriájú járműveket

Díjtarifa táblázat [CZK/km]
Emissziós osztály EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Emissziós osztály CO2
1
1
1
2
 3
4
5
Legnagyobb megengedett tömeg
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,7882
0,9742
1,3169
1,5275
0,7796
0,9627
1,3023
1,5097
0,7764
0,9583
1,2967
1,5030
0,7603
0,9381
1,2697
1,4707
0,7441
0,9179
1,2426
1,4384
0,6149
0,7564
1,0262
1,1800
0,4506
0,5508
0,7510
0,8512
<7,5 t; 12 t)
1,4853
1,9662
2,5220
3,0539
1,3077
1,7275
2,2192
2,6861
1,2406
1,6373
2,1047
2,5471
1,2245
1,6171
2,0777
2,5148
1,2083
1,5969
2,0506
2,4825
1,0791
1,4354
1,8342
2,2241
0,8601
1,1563
1,4657
1,7821
≥12 t
3,3679
4,4944
5,7320
6,9412
2,9030
3,8697
4,9393
5,9786
2,7273
3,6336
4,6397
5,6147
2,7112
3,6134
4,6127
5,5824
2,6950
3,5932
4,5856
5,5501
2,5658
3,4317
4,3692
5,2917
2,2538
3,0277
3,8422
4,6572

Az elektronikus útdíjrendszerben regisztrált járművekre alkalmazott díjak elsőrendű főút használata esetén, kivéve az M2 és M3 kategóriájú járműveket

Díjtarifa táblázat [CZK/km]
Emissziós osztály EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Emissziós osztály CO2
1
1
1
2
3
4
5
Legnagyobb megengedett tömeg
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,4002
0,5192
0,6690
0,8115
0,3916
0,5077
0,6544
0,7937
0,3884
0,5033
0,6488
0,7870
0,3797
0,4924
0,6341
0,7695
0,3709
0,4814
0,6195
0,7520
0,3009
0,3939
0,5023
0,6120
0,2106
0,2808
0,3510
0,4312
<7,5 t; 12 t)
0,9175
1,2165
1,5591
1,8874
0,7399
0,9778
1,2563
1,5196
0,6728
0,8876
1,1418
1,3806
0,6641
0,8767
1,1271
1,3631
0,6553
0,8657
1,1125
1,3456
0,5853
0,7782
0,9953
1,2056
0,4403
0,5916
0,7507
0,9116
≥12 t
2,1187
2,8303
3,6070
4,3659
1,6538
2,2056
2,8143
3,4033
1,4781
1,9695
2,5147
3,0394
1,4694
1,9586
2,5000
3,0219
1,4606
1,9476
2,4854
3,0044
1,3906
1,8601
2,3682
2,8644
1,1526
1,5486
1,9651
2,3779

Az M2 és M3 kategóriájú járművekre alkalmazott díjak autópálya használata esetén

Díjtarifa táblázat [CZK/km]
Emissziós osztály EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Emissziós osztály CO2
1
1
1
5
Legnagyobb megengedett tömeg
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,4156
0,5483
0,4079
0,5380
0,4050
0,5340
0,3705
0,4907
<7,5 t; 12 t)
0,6717
0,8996
0,5740
0,7683
0,5371
0,7187
0,4735
0,6362
≥12 t
0,7932
1,0626
0,6770
0,9065
0,6330
0,8474
0,5634
0,7569

Az M2 és M3 kategóriájú járművekre alkalmazott díjak elsőrendű főút használata esetén

Díjtarifa táblázat [CZK/km]
Emissziós osztály EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Emissziós osztály CO2
1
1
1
5
Legnagyobb megengedett tömeg
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,2212
0,2903
0,2135
0,2800
0,2106
0,2760
0,1905
0,2507
<7,5 t; 12 t)
0,4260
0,5708
0,3283
0,4395
0,2914
0,3899
0,2422
0,3254
≥12 t
0,5036
0,6749
0,3874
0,5188
0,3434
0,4597
0,2882
0,3872

A 2024.március 25-étől alkalmazandó úthasználati díjtételek

Az elektronikus útdíjrendszerben regisztrált járművekre  alkalmazott díjak autópálya használata esetén, kivéve az M2 és M3 kategóriájú járműveket

Díjtarifa táblázat [CZK/km]
Emissziós osztály EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Emissziós osztály CO2
1
1
1
2
3
4
5
Legnagyobb megengedett tömeg
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,7882
0,9742
1,4823
1,7250
0,7796
0,9627
1,4677
1,7072
0,7764
0,9583
1,4621
1,7005
0,7603
0,9381
1,4268
1,6583
0,7441
0,9179
1,3915
1,6162
0,6149
0,7564
1,1089
1,2788
0,4506
0,5508
0,7510
0,8512
<7,5 t; 12 t)
1,4853
1,9662
2,6874
3,2514
1,3077
1,7275
2,3846
2,8836
1,2406
1,6373
2,2541
2,7228
1,2245
1,6171
2,2188
2,6806
1,2083
1,5969
2,1835
2,6385
1,0791
1,4354
1,9009
2,3011
0,8601
1,1563
1,4657
1,7821
≥12 t
3,3679
4,4137
5,5768
6,5442
2,9030
3,8697
5,1047
6,1039
2,6673
3,5224
4,6397
5,6147
2,6512
3,5022
4,6044
5,5725
2,6350
3,4820
4,5691
5,5304
2,5058
3,3205
4,2865
5,1930
2,2538
3,0277
3,8422
4,6572

Az elektronikus útdíjrendszerben regisztrált járművekre alkalmazott díjak elsőrendű főút használata esetén, kivéve az M2 és M3 kategóriájú járműveket

Díjtarifa táblázat [CZK/km]
Emissziós osztály EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Emissziós osztály CO2
1
1
1
2
3
4
5
Legnagyobb megengedett tömeg
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,4002
0,5192
0,8344
1,0090
0,3916
0,5077
0,8198
0,9912
0,3884
0,5033
0,8142
0,9845
0,3797
0,4924
0,7912
0,9571
0,3709
0,4814
0,7684
0,9298
0,3009
0,3939
0,5850
0,7108
0,2106
0,2808
0,3510
0,4312
<7,5 t; 12 t)
0,9175
1,2165
1,7245
2,0849
0,7399
0,9778
1,4217
1,7171
0,6728
0,8876
1,2912
1,5563
0,6641
0,8767
1,2682
1,5289
0,6553
0,8657
1,2454
1,5016
0,5853
0,7782
1,0620
1,2826
0,4403
0,5916
0,7507
0,9116
≥12 t
2,1187
2,7496
3,4518
3,9689
1,6538
2,2056
2,9797
3,5286
1,4181
1,8583
2,5147
3,0394
1,4094
1,8474
2,4917
3,0120
1,4006
1,8364
2,4689
2,9847
1,3306
1,7489
2,2855
2,7657
1,1526
1,5486
1,9651
2,3779

Az M2 és M3 kategóriájú járművekre alkalmazott díjak autópálya használata esetén

Díjtarifa táblázat [CZK/km]
Emissziós osztály EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Emissziós osztály CO2
1
1
1
5
Legnagyobb megengedett tömeg
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,4156
0,5483
0,4079
0,5380
0,4050
0,5340
0,3705
0,4907
<7,5 t; 12 t)
0,6717
0,8996
0,5740
0,7683
0,5371
0,7187
0,4735
0,6362
≥12 t
0,7932
1,0626
0,6770
0,9065
0,6330
0,8474
0,5634
0,7569

Az M2 és M3 kategóriájú járművekre alkalmazott díjak elsőrendű főút használata esetén

Díjtarifa táblázat [CZK/km]
Emissziós osztály EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Emissziós osztály CO2
1
1
1
5
Legnagyobb megengedett tömeg
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
Tengelyszám
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,2212
0,2903
0,2135
0,2800
0,2106
0,2760
0,1905
0,2507
<7,5 t; 12 t)
0,4260
0,5708
0,3283
0,4395
0,2914
0,3899
0,2422
0,3254
≥12 t
0,5036
0,6749
0,3874
0,5188
0,3434
0,4597
0,2882
0,3872