Útdíjfizetés alól mentesülő járművek

Az útdíjfizetés alól mentesülő járműcsoportok áttekintése

Útdíjfizetés alóli mentesség

A Díjköteles út használata az alábbi közúti gépjárművek számára díjmentes:

 • külön jogszabály szerint figyelmeztető fényjelzést kiadó berendezéssel ellátott jármű, ha az 
  • a Cseh Köztársaság Büntetés-végrehajtási Szolgálatának járműve, 
  • a mentőszolgálat járműve, azonnali ellátást igénylő beteget szállító vagy egészségügyi szállítást végző jármű,
  • az integrált katasztrófavédelmi egységek 1. és 2. pontban nem említett járművei;
 • a Belügyminisztérium tulajdonában álló, a Cseh Köztársaság Rendőrsége által használt, "POLICIE" feliratú járművek;
 • a Cseh Köztársaság fegyveres erőinek járművei, ideértve a katonai rendőrség "VOJENSKÁ POLICIE" feliratú járműveit, valamint kölcsönösségi alapon más állam fegyveres erőinek a járművei;
 • a vámszervek "CELNÍ SPRÁVA" feliratú járművei;
 • a katasztrófavédelem és az önkéntes tűzoltók "HASIČI" feliratú járművei;
 • az önkormányzati rendőrség "OBECNÍ POLICIE" vagy "MĚSTSKÁ POLICIE" feliratú járművei;
 • a Cseh Köztársaság Büntetés-végrehajtási Szolgálatának speciális színű és külön jogszabály szerinti jelzéssel ellátott  járművei;
 • olyan egészségkárosodott személyeket szállító járművek, akik külön jogszabály szerinti rokkantkártyával rendelkeznek, kivéve a siket vagy nagyothalló személyeket, feltéve, hogy a közúti gépjármű tulajdonosa rokkant személy annak közeli hozzátartozója; 
 • daganatos betegséggel vagy haemoblastosisszal kezelt eltartott gyermeket szállító járművek;
 • a diplomáciai testület által használt közúti járművek nyilvántartásában szereplő járművek;
 • egészségségkárosodott személyeket ellátó intézmény által üzemeltetett járművek, ha azokat a gondozottak szállítására használják;
 • a lakosság védelmében védelmi vagy elhárítási munkákat végző járművek;
 • az Állami Tartalékok Igazgatóság járművei, ha tartalékot vagy külön jogszabály szerini vészhelyzetben humanitárius segítséget szállítanak;
 • a díjköteles utakat kezelő szervezet járművei.

A fenti, útdíjfizetés alól mentesülő járművek után nem kell útdíjat fizetni. A járművet viszont regisztrálni kell az Elektronikus útdíjrendszerben, és ellenőrzési céllal Elektronikus berendezéssel (fedélzeti egységgel) kell ellátni.
 

Az elektronikus berendezés díjmentes módban történő használatának feltételeiről szóló megállapodás

Az Elektronikus berendezés díjmentes módban történő használatának feltételeiről szóló megállapodást vagy annak módosítását az Üzembentartó nevében képviselője vagy közjogi szerv, szervezet írásbeli meghatalmazásával rendelkező személy, esetleg olyan személy kötheti meg, aki a Rendszerüzemeltetőnek hitelesített meghatalmazással igazolja, hogy eljárhat az Üzembentartó nevében. A Használónak egyúttal be kell mutatnia a jogi személyiségét igazoló hiteles dokumentumot, a Törzskönyvet vagy a Jármű forgalmi engedélyét. Ha a Használó Járművének szélvédője metalizált, a jármű nyilvántartásba vételekor erről a tényről tájékoztatnia kell a Rendszerüzemeltetőt. A közölt adatok és bemutatott iratok helytállóságáért a Használó felel.

Az Elektronikus berendezés díjmentes módban történő használatának feltételeiről szóló megállapodást az Üzembentartó a Kapcsolattartó ponton kötheti meg.

A Jármű üzembentartójának adataival kapcsolatos változást a Rendszerüzemeltetőnek a reklamációs űrlapon kell bejelenteni. A Rendszerüzemeltető a bejelentést követő legfeljebb 30 napos határidővel köteles a bejelentett adatváltozást átvezetni.