Registrace vozidel a jejich provozovatelů v režimu placení předem

Návody, jak podat žádost o registraci do elektronického mýtného systému

Jak se zaregistrovat

V režimu placení předem lze vozidlo zaregistrovat na kterémkoli obchodním místě a také prostřednictvím zákaznické samoobsluhy. Podmínkou zpřístupnění zákaznické samoobsluhy je přihlášení uživatele prostřednictvím přihlašovacího jména a přístupového hesla nebo prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci, čímž jsou informace chráněny před jejich zneužitím neoprávněnou osobou.

Registrace vozidel na obchodních místech probíhá v přítomnosti zákazníka, kterému jsou po registraci vydaná elektronická zařízení (palubní jednotky). Při registraci vozidel mimo obchodní místa je zapotřebí si vyzvednout elektronické zařízení osobně na obchodních místech všech typů. Výdej elektronického zařízení je podmíněn zaplacením stanovené kauce.

Pro zaevidování vozidla do systému elektronického mýtného je uživatel povinen poskytnout provozovateli systému údaje potřebné k zaevidování vozidla a předložit technický průkaz vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla.

Provozovatel vozidla je povinen poskytnout zejména následující údaje:

  1. registrační značku vozidla a stát, ve kterém je vozidlo registrováno, 
  2. kategorii vozidla ve smyslu platné legislativy, 
  3. celkovou hmotnost vozidla, počet náprav a emisní třídu vozidla,
  4. údaj o skutečnosti, zda je vozidlo vybaveno zařízením anebo úpravou, které by mohly bránit správné funkci elektronického zařízení, např. zda má vozidlo pokovené čelní sklo,
  5. název nebo obchodní jméno, případně jméno a příjmení provozovatele vozidla,
  6. název nebo obchodní jméno, případně jméno a příjmení vlastníka vozidla, pokud je jiný než provozovatel vozidla,
  7. e-mailovou adresu provozovatele vozidla.

Uživatel odpovídá za správnost sdělených údajů a předložených dokladů.