Změny mýtného systému od 1.3.2024

Souhrn důležitých změn v systému elektronického mýtného, které vstupují v účinnost od 1.3.2024 na základě implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362 a novely zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zavedení emisní složky CO2
Změna v kategorizaci osvobozených vozidel poháněných elektrickou energií nebo vodíkem 
Sazby mýtného
Změny na zpoplatněných komunikacích


Zavedení emisní složky CO2

Česká republika zavede od 1. března 2024 novou složku mýtných poplatků, která zohlední produkci emisí CO2 u vozidel registrovaných v Systému elektronického mýtného. Implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362 vstoupí v platnost zavedení nové složky mýtného, která bude vybírána za účelem dosažení návratnosti nákladů vyvolaných emisemi CO2 při provozu vozidel na zpoplatněných pozemních komunikacích v České republice.

Veškeré informace ohledně zavedení nové emisní složky CO2 obsahuje stránka www.mytocz.eu/co2

Změna v kategorizaci osvobozených vozidel poháněných elektrickou energií nebo vodíkem  

Od 1. března 2024 přestane platit osvobození od zpoplatnění pro vozidla poháněná elektrickou energií nebo vodíkem s celkovou přípustnou hmotností vyšší než 4,25 t. Na tato vozidla se bude nově vztahovat povinnost úhrady mýtného, konkrétně poplatku za pozemní komunikaci a poplatku za hluk z provozu (poplatek za znečištění ovzduší a za emise CO2 bude nulový). Vozidla musí být standardně registrovaná v režimu placení předem nebo v režimu následného placení a vybavená palubní jednotkou. 

Vozidla poháněná elektrickou energií nebo vodíkem s maximální přípustnou hmotností do 4,25 t se budou do systému elektronického mýtného nadále registrovat jako osvobozená na Kontaktních místech a budou muset být vybavena osvobozenou palubní jednotkou.

Sazby mýtného

Se zavedením Emisní složky CO2 se od 1. března 2024 mění sazby mýtného. Nové sazby mýtného naleznete zde.

Změny na zpoplatněných komunikacích

Od 1. března 2024 dochází k rozšíření sítě zpoplatněných komunikací o nově zprovozněné úseky pozemních komunikací I/27 a I/38, ke zrušení zpoplatnění na některých úsecích komunikace I/11 a k přeznačení komunikace I/11 na I/68.

Seznam nově zpoplatněných úseků:

  • I/27 Chlumčany - Dolní Lukavice v celkové délce 3,86 km
  • I/38 Havlíčkův Brod obchvat v celkové délce 3,9 km

Zrušení zpoplatněného úseku:

  • I/11 Ropice – Nebory v celkové délce 0,75 km

Přeznačení komunikace I/11 na komunikaci I/68 v úseku Nebory – Mosty u Jablunkova (I/11,SH-SK) v celkové délce 26,45 km.