Používání

Důležité informace, potřebné před používáním elektronického zařízení a návod k použití

Na čelní straně elektronického zařízení (palubní jednotky) se nacházejí indikační, signalizační a ovládací prvky.

V případě, že je elektronické zařízení připojené ke zdroji napájení, zapne se vždy, když:

 • Provozovatel a/nebo řidič zapne zapalování, nebo
 • bude vozidlo uvedeno do pohybu, nebo
 • po stisknutí jakéhokoliv tlačítka.

Před jízdou, během jízdy a po ukončení jízdy po zpoplatněných pozemních komunikacích je řidič povinen kontrolovat funkčnost a správnost nastavení elektronického zařízení.
Význam jednotlivých indikačních, signalizačních a ovládacích prvků je popsán pod obrázkem.

 

billien obu

 

Uživatelské rozhraní

 1. Hlavní stavová LED
 2. Nastavování kategorie vozidla (přepínaní mezi povolenými počty náprav směrem dolů)
 3. Zapnutí/vypnutí akustické signalizace
 4. Nastavování kategorie vozidla (přepínaní mezi povolenými počty náprav směrem nahoru)
 5. Vyvolání manuální komunikace (dlouhý stisk po dobu tří sekund)
 6. Indikace stavu zůstatku mýtného
 7. Externí napájení
 8. - 10. Indikace počtu náprav vozidla

Nastavení kategorie vozidla a signalizace

Aktivaci a základní nastavení elektronického zařízení provádí pověřený pracovník provozovatele systému na obchodním místě, a to na základě registračních údajů vozidla evidovaného v systému elektronického mýtného. V procesu přebíraní elektronického zařízení je potřeba zkontrolovat správnost údajů i správnost indikovaného nastavení elektronického zařízení a indikovaného provozního stavu elektronického zařízení.

V případě, že před užíváním nebo během užívání zpoplatněných pozemních komunikací dojde ke změně počtu náprav vozidla (např. připojení přívěsu), je uživatel povinen změnit prostřednictvím příslušného ovládacího prvku elektronického zařízení údaj o počtu náprav tak, aby odpovídal skutečné kategorii vozidla (či skutečnému počtu náprav).

Pro změnu počtu náprav je potřeba stisknout arrow nebo arrow, a to případně i opakovaně, dokud se počet náprav zobrazených v příslušném symbolu neshoduje se skutečným stavem vozidla nebo jízdní soupravy. Aktivaci nebo deaktivaci akustické signalizace lze provést stiskem tlačítka cross.

Indikace kategorie vozidla a počtu náprav
Typ vozidla Parametry vozidla numbers
Počet náprav symbol barva bliká
Nákladní vozidlo nad 3,5 tuny <= 2 2

 

Zelená Ne
3 3

 

4 4

 

>=5 23
Autobus <= 2 2

 

Zelená Ne
3 3

 

4 3
>=5 23

 

Světelná signalizace stavu zůstatku mýtného
eur
Výše stavu zůstatku mýtného barva bliká
Dostatečná – aktivní Zelená Ne
Redukovaná – pre-warning Zelená Ne
Nízká – warning Žlutá Ne
Nedostatečná - zablokována Červená Ne

 

Světelná signalizace stavu baterie
Externí napájení battery
Připojená? Barva blikání
Připojeno Ano Zelená Ne
Ano Žlutá Ne
Ano Žlutá Ne
Vadná baterie   Červená Ne
Odpojeno Ano Zelená Ano
Ano Žlutá Ano
Ano Žlutá Ano

 

Návod k obsluze elektronického zařízení Billien OBU 5051 si můžete stáhnout v sekci Ke stažení.


 

Instrukce při problémech s elektronickým zařízením (palubní jednotkou)

Dojde-li v průběhu jízdy po zpoplatněných pozemních komunikacích k poruše nebo poškození elektronického zařízení, je řidič povinen zajet na nejbližší kontaktní nebo distribuční místo a tam elektronické zařízení vyměnit.

V případě krádeže, ztráty nebo zničení elektronického zařízení je provozovatel vozidla nebo řidič povinen neprodleně oznámit krádež, ztrátu nebo zničení elektronického zařízení provozovateli systému v zákaznickém centru na čísle +420 243 243 243. Jak postupovat při poruchách, ztrátě nebo krádeži elektronického zařízení (palubní jednotky)