Sazby mýtného se složkou CO2

Sazby mýtného za užití 1 km zpoplatněné komunikace jsou stanoveny Nařízením Vlády ČR č. 240/2014 Sb. ve znění platném s účinností od 1. 3. 2024. Mýtné za užití konkrétního úseku je dáno násobkem sazby a délky úseku.

Sazby mýtného se skládají z poplatku za pozemní komunikaci, poplatku za znečištění ovzduší, poplatku za hluk z provozu a poplatku za emise CO2. Podrobný přehled sazeb mýtného platných naleznete ke stažení zde.

Sazby mýtného se člení podle: 

  • kategorie pozemní komunikace (dálnice; silnice I. třídy)
  • kategorie vozidla (vozidla v systému elektronického mýtného vyjma vozidel kategorie M2 a M3; vozidla kategorie M2 a M3)
  • emisní třídy EURO vozidla (do třídy EURO IV; třídy EURO V a EEV; třída EURO VI; používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík)
  • největší povolené hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy (více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny; nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun; nejméně 12 tun)
  • počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy (2 nápravy; 3 nápravy; 4 nápravy; 5 nebo více náprav)
  • emisní třídy CO2 vozidla (třída CO2 č. 1; třída CO2 č. 2; třída CO2 č. 3; třída CO2 č. 4; třída CO2 č. 5)

Sazby mýtného platné od 1. 3. 2024

Sazby mýtného platné od 25. 3. 2024


Sazby mýtného platné od 1. 3. 2024

Sazby mýtného pro vozidla v systému elektronického mýtného vyjma vozidel kategorie M2 a M3 za užívání dálnice

Tabulka sazeb mýtného [Kč/km]
Emisní třída EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Emisní třída CO2
č. 1
č. 1
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
Největší povolená hmotnost
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,7882
0,9742
1,3169
1,5275
0,7796
0,9627
1,3023
1,5097
0,7764
0,9583
1,2967
1,5030
0,7603
0,9381
1,2697
1,4707
0,7441
0,9179
1,2426
1,4384
0,6149
0,7564
1,0262
1,1800
0,4506
0,5508
0,7510
0,8512
<7,5 t; 12 t)
1,4853
1,9662
2,5220
3,0539
1,3077
1,7275
2,2192
2,6861
1,2406
1,6373
2,1047
2,5471
1,2245
1,6171
2,0777
2,5148
1,2083
1,5969
2,0506
2,4825
1,0791
1,4354
1,8342
2,2241
0,8601
1,1563
1,4657
1,7821
≥12 t
3,3679
4,4944
5,7320
6,9412
2,9030
3,8697
4,9393
5,9786
2,7273
3,6336
4,6397
5,6147
2,7112
3,6134
4,6127
5,5824
2,6950
3,5932
4,5856
5,5501
2,5658
3,4317
4,3692
5,2917
2,2538
3,0277
3,8422
4,6572

 

Sazby mýtného pro vozidla v systému elektronického mýtného vyjma vozidel kategorie M2 a M3 za užívání silnice I. třídy

Tabulka sazeb mýtného [Kč/km]
Emisní třída EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Emisní třída CO2
č. 1
č. 1
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
Největší povolená hmotnost
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,4002
0,5192
0,6690
0,8115
0,3916
0,5077
0,6544
0,7937
0,3884
0,5033
0,6488
0,7870
0,3797
0,4924
0,6341
0,7695
0,3709
0,4814
0,6195
0,7520
0,3009
0,3939
0,5023
0,6120
0,2106
0,2808
0,3510
0,4312
<7,5 t; 12 t)
0,9175
1,2165
1,5591
1,8874
0,7399
0,9778
1,2563
1,5196
0,6728
0,8876
1,1418
1,3806
0,6641
0,8767
1,1271
1,3631
0,6553
0,8657
1,1125
1,3456
0,5853
0,7782
0,9953
1,2056
0,4403
0,5916
0,7507
0,9116
≥12 t
2,1187
2,8303
3,6070
4,3659
1,6538
2,2056
2,8143
3,4033
1,4781
1,9695
2,5147
3,0394
1,4694
1,9586
2,5000
3,0219
1,4606
1,9476
2,4854
3,0044
1,3906
1,8601
2,3682
2,8644
1,1526
1,5486
1,9651
2,3779

Sazby mýtného pro vozidla kategorie M2 a M3 za užívání dálnice

Tabulka sazeb mýtného [Kč/km]
Emisní třída EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Emisní třída CO2
č. 1
č. 1
č. 1
č. 5
Největší povolená hmotnost
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,4156
0,5483
0,4079
0,5380
0,4050
0,5340
0,3705
0,4907
<7,5 t; 12 t)
0,6717
0,8996
0,5740
0,7683
0,5371
0,7187
0,4735
0,6362
≥12 t
0,7932
1,0626
0,6770
0,9065
0,6330
0,8474
0,5634
0,7569

Sazby mýtného pro vozidla kategorie M2 a M3 za užívání silnice I. třídy

Tabulka sazeb mýtného [Kč/km]
Emisní třída EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Emisní třída CO2
č. 1
č. 1
č. 1
č. 5
Největší povolená hmotnost
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,2212
0,2903
0,2135
0,2800
0,2106
0,2760
0,1905
0,2507
<7,5 t; 12 t)
0,4260
0,5708
0,3283
0,4395
0,2914
0,3899
0,2422
0,3254
≥12 t
0,5036
0,6749
0,3874
0,5188
0,3434
0,4597
0,2882
0,3872

Sazby mýtného platné od 25. 3. 2024

Sazby mýtného pro vozidla v systému elektronického mýtného vyjma vozidel kategorie M2 a M3 za užívání dálnice

Tabulka sazeb mýtného [Kč/km]
Emisní třída EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Emisní třída CO2
č. 1
č. 1
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
Největší povolená hmotnost
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,7882
0,9742
1,4823
1,7250
0,7796
0,9627
1,4677
1,7072
0,7764
0,9583
1,4621
1,7005
0,7603
0,9381
1,4268
1,6583
0,7441
0,9179
1,3915
1,6162
0,6149
0,7564
1,1089
1,2788
0,4506
0,5508
0,7510
0,8512
<7,5 t; 12 t)
1,4853
1,9662
2,6874
3,2514
1,3077
1,7275
2,3846
2,8836
1,2406
1,6373
2,2541
2,7228
1,2245
1,6171
2,2188
2,6806
1,2083
1,5969
2,1835
2,6385
1,0791
1,4354
1,9009
2,3011
0,8601
1,1563
1,4657
1,7821
≥12 t
3,3679
4,4137
5,5768
6,5442
2,9030
3,8697
5,1047
6,1039
2,6673
3,5224
4,6397
5,6147
2,6512
3,5022
4,6044
5,5725
2,6350
3,4820
4,5691
5,5304
2,5058
3,3205
4,2865
5,1930
2,2538
3,0277
3,8422
4,6572

Sazby mýtného pro vozidla v systému elektronického mýtného vyjma vozidel kategorie M2 a M3 za užívání silnice I. třídy

Tabulka sazeb mýtného [Kč/km]
Emisní třída EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Emisní třída CO2
č. 1
č. 1
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
Největší povolená hmotnost
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,4002
0,5192
0,8344
1,0090
0,3916
0,5077
0,8198
0,9912
0,3884
0,5033
0,8142
0,9845
0,3797
0,4924
0,7912
0,9571
0,3709
0,4814
0,7684
0,9298
0,3009
0,3939
0,5850
0,7108
0,2106
0,2808
0,3510
0,4312
<7,5 t; 12 t)
0,9175
1,2165
1,7245
2,0849
0,7399
0,9778
1,4217
1,7171
0,6728
0,8876
1,2912
1,5563
0,6641
0,8767
1,2682
1,5289
0,6553
0,8657
1,2454
1,5016
0,5853
0,7782
1,0620
1,2826
0,4403
0,5916
0,7507
0,9116
≥12 t
2,1187
2,7496
3,4518
3,9689
1,6538
2,2056
2,9797
3,5286
1,4181
1,8583
2,5147
3,0394
1,4094
1,8474
2,4917
3,0120
1,4006
1,8364
2,4689
2,9847
1,3306
1,7489
2,2855
2,7657
1,1526
1,5486
1,9651
2,3779

Sazby mýtného pro vozidla kategorie M2 a M3 za užívání dálnice

Tabulka sazeb mýtného [Kč/km]
Emisní třída EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Emisní třída CO2
č. 1
č. 1
č. 1
č. 5
Největší povolená hmotnost
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,4156
0,5483
0,4079
0,5380
0,4050
0,5340
0,3705
0,4907
<7,5 t; 12 t)
0,6717
0,8996
0,5740
0,7683
0,5371
0,7187
0,4735
0,6362
≥12 t
0,7932
1,0626
0,6770
0,9065
0,6330
0,8474
0,5634
0,7569

Sazby mýtného pro vozidla kategorie M2 a M3 za užívání silnice I. třídy

Tabulka sazeb mýtného [Kč/km]
Emisní třída EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Emisní třída CO2
č. 1
č. 1
č. 1
č. 5
Největší povolená hmotnost
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,2212
0,2903
0,2135
0,2800
0,2106
0,2760
0,1905
0,2507
<7,5 t; 12 t)
0,4260
0,5708
0,3283
0,4395
0,2914
0,3899
0,2422
0,3254
≥12 t
0,5036
0,6749
0,3874
0,5188
0,3434
0,4597
0,2882
0,3872