Možnosti úhrady mýtného

Informace o platbách v režimu placení předem a režimu následného placení

Platby v režimu placení předem

Mýtné lze předplatit:

  • Na kterémkoli obchodním místě v hotovosti, platební kartou nebo tankovací kartou, 
  • Přes zákaznickou samoobsluhu platební kartou,
  • Přes mobilní aplikaci platební kartou,
  • Bankovním převodem na bankovní účet provozovatele systému vedený u ČNB.

Podmínkou pro vydání elektronického zařízení (palubní jednotky) je zaplacení kauce a předplacení mýtného v minimální výši 1 000 Kč. 

Platby v režimu následného placení

V režimu následného placení je mýtné hrazené v závislosti na typu dohody o podmínkách následného placení:

  • při dohodě o podmínkách následného placení s odloženou splatností hradí provozovatel vozidla mýtné bankovním převodem na bankovní účet provozovatele systému uvedený na faktuře;
  • při dohodě o podmínkách následného placení s platbou tankovací kartou hradí mýtné výstavce tankovací karty uvedený v dohodě. Provozovatel vozidla hradí mýtné pouze za mýtné transakce, které nebyly autorizovány výstavcem tankovací karty. Mýtné za neautorizované mýtné transakce hradí provozovatel vozidla bankovním převodem na bankovní účet provozovatele systému uvedený na faktuře.

Doplatek mýtného

Mýtné lze doplatit jak v režimu placení předem, tak i v režimu následného placení na kterémkoli obchodním místě v hotovosti, platební nebo tankovací kartou. Úhradu lze provést také prostřednictvím zákaznické samoobsluhy, a to platební kartou. Doplatek mýtného lze realizovat:

  • buď přímým doplacením v případě jízdy vozidla po zpoplatněných pozemních komunikacích bez elektronického zařízení nebo s nefunkčním elektronickým zařízením, nebo
  • prostřednictvím podání žádosti o doplacení mýtného v případě doplacení mýtného z jiného titulu než neexistujícího či nefunkčního elektronického zařízení. Doplatek mýtného je po vyřízení žádosti v režimu placení předem zúčtován vůči předplacenému mýtnému, v režimu následného placení je pak rozdíl vyúčtován ve faktuře.

Akceptované tankovací karty pro bezhotovostní úhradu elektronického mýtného

Prostřednictvím tankovací karty, která je přijímána provozovatelem systému, lze platit mýtné, kauci a v režimu následného placení i poplatky za služby dle sazebníku. Seznam druhů akceptovaných tankovacích karet je k dispozici v následující tabulce:

Vydavatel tankovací karty Akceptované předčíslí (prefix)
E100 700523, 782546
CCS 7079327
Diners Club  361763, 361797, 362331
DKV 704310, 977044
ESSO-WEX 7053
LogPay 707842, 708175
MOL

70800560, 70800562, 70800592, 70800512, 70800532, 70800572, 70800542, 70800522, 78969012 

MSTS Tolls 7083
OMV

710101, 710102, 710103, 710104, 710105, 710106, 710109, 710110, 710111

ROUTEX-BP 700670 - 700699, 720100 - 720119
ROUTEX-Circle K 704470 - 704499
ROUTEX-ENI 710200 - 710214
Shell Card 7077, 7002
UTA

706000, 706080, 636200, 636201

TOTAL 7113
WAG

789663011, 789663012, 789663023, 789663010, 789663020, 789663030, 789663040, 789663050, 789663060, 789663070, 789663080, 789663090, 789663100

 

Akceptovené platební karty

 
MasterCard VISA Diners Club
Maestro VISA International  
Maestro PayPass VISA Electron  
MasterCard International VPAY  
MasterCard Electronic VISA payWave  
MasterCard PayPass