Transporto priemonės atleistos nuo rinkliavų mokėjimo

Transporto priemonių grupių, kurioms netaikomas apmokestinimas, apžvalga

Atleidimas nuo apmokestinimo

Važiuojant mokamais keliais rinkliavos netaikomos motorinėms transporto priemonėms: 

 • Transporto  preimonėms su specialiąja įspėjamąja šviesa, laikantis specialių teisės aktų, ir tai:
  • Čekijos Respublikos kalėjimo tarnybos transporto priemonės,
  • greitosios, neatidėliotinos ir medicinos paslaugų transporto priemonės,
  • integruoto gelbėjimo transporto priemonės, nenurodytos 1 ir 2  punktuose;
 • Vidaus reikalų ministerijos transporto priemonės, kurias naudoja Čekijos Respublikos policija, su užrašu "POLICIE" (POLICIJA) ar kitos valstybės ginkluotosios saugumo pajėgos abipusiškumo pagrindu;  
 • Čekijo Respublikos ginkluotųjų pajėgų transporto priemonės, įskaitant karinės policijos naudojamas transporto priemones su užrašu "VOJENSKÁ POLICIE" (KARINĖ POLICIJA) ir kitos užsienio valstybės ginkluotųjų pajėgų transporto priemonės naudojamos abipusiškumo pagrindu;
 • Muitinės transporto priemonės su užrašu "CELNÍ SPRÁVA" (MUITINĖ);
 • Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir savanorių ugniagesių transporto priemonės su užrašu "HASIČI" (UGNIAGESIAI);
 • Savivaldybės ir miesto policijos transporto priemonės su užrašu "OBECNÍ POLICIE" (SAVIVALDYBĖS POLICIJA) arba "MĚSTSKÁ POLICIE" (MIESTO POLICIJA);
 • Čekijos Respublikos kalėjimo transporto priemonės su specialiu spalviniu žymėjimu ir ženklinimu pagal specialius teisinius aktus;
 • Transporto priemonės, vežantys sunkiai neįgalius piliečius, kurie pagal specialų teisinį reglamentavimą turi ZTP kortelę arba ZTP / P kortelę, jei kelių motorinės transporto priemonės valdytojas yra pats neįgalusis arba jam artimas asmuo;
 • Transporto priemonės vežančios išlaikomus vaikus, kurie yra gydomi nuo vėžio ar hemoblastozės;
 • Saugumo pajėgų ir saugumo informacinių paslaugų generalinė inspekcija;
 • Transporto priemonės vežti neįgaliesiems asmenims, kurios priklauso organizacijoms, besirūpinančioms neįgaliaisiais asmenimis;
 • Transporto priemonės, atliekančios gelbėjimo ir šalinimo operacijas, siekiant apsaugoti gyventojus;
 • Transporto priemonės, valstybinių materialinių atsargų, įtrauktų į valstybines materialines atsargas, administravimas pagal specialų teisinį reglamentavimą,
 • mokamų kelių operatorius arba koncesininkas;
 • kaip degalus naudojančios tik elektrą arba vandenilį, kai didžiausia leistina transporto priemonės masė yra ne didesnė kaip 4,25 tonos;
 • Transporto priemonės su specialiu registracijos numeriu istorinėms transporto priemonėms, kurioms buvo išduotas istorinės transporto priemonės pažymėjimas.

Aukščiau išvardintos transporto priemonės atleidžiamos nuo mokesčių rinkliavų. Transporto priemonė turi būti užregistruota elektroninėje rinkliavų sistemoje ir kontrolės tikslais turi būti įrengta elektroninė įranga (borto įranga);

Transporto priemonės, kurios jau užregistruotos kaip atleistos nuo rinkliavos mokėjimo remiantis įstatymo Nr. 13/1997 Rink., Keliai, 20a skirsnio 1 dalies pakeitimu, o) turi teisę į rinkliavų, sumokėtų nuo 2020 m. sausio 1 d., grąžinimą. Teisė į grąžinamąją išmoką atsiranda pateikus prašymą, t.y. užpildžius elektroniniu paštu info@mytocz.eu atsiųstą prašymo formą, nustatant pareiškimą savitarnos zonoje arba pateikiant prašymą per kontaktinį centrą. Paraiškoje nurodoma:

 • Atitinkamos transporto priemonės registracijos numeris
 • Sąskaitos numeris, į kurį bus pervestos lėšos (lėšos gali būti grąžintos tik banko pavedimu)
 • Įrodymas, kad pareiškėjas yra transporto priemonės savininkas arba operatorius (didelis techninis ludijimas, lizingo sutartis) 

Susitarimas dėl elektroninių įrangų naudojimo sąlygų pagal rinkliavų lengvatų sistemą

Susitarimą dėl elektroninių įrangų naudojimo sąlygų pagal rinkliavų lengvatų sistemą arba dėl padarytų pakeitimų gali už transporto priemonės operatorių sudaryti jo įgaliotasis asmuo arba asmuo su raštišku viešųjų įstaigų ir organizacijų įgaliojimu bei kitas asmuo, kuris pateikia sistemos operatoriui patvirtintą įgaliojimą su teise atstovauti transporto priemonės operatorių. Vartotojas taip pat privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius jo juridinį asmenį, bei transporto priemonės techninį pažymėjimą ir registracijos liudijimą. Jeigu transporto priemonėje yra metalizuotas priekinis  stiklas, vartotojas apie tai privalo informuoti sistemos operatorių transporto priemonės registravimo metu.Vartotojas atsako už pateiktos informacijos ir pateiktų dokumentų tikslumą. 

Susitarimą dėl elektroninės įrangos naudojimo sąlygų pagal rinkliavų lengvatų sistemą gali transporto priemonės operatorius sudaryti kontaktiniame centre.
Apie duomenų pakeitimą transporto priemonės operatorius privalo pranešti sistemos operatoriu pretenzijos forma. Sistemos operatorius privalo padaryti pakeitimus per 30 dienų nuo šio pranešimo gavimo.