Funkcijos ir aprašymas

Pagrindiniai elektroninės įrangos (borto įrangos) veikimo principai

Elektroninė įranga leidžia vienareikšmiškai identifikuoti transporto priemonę elektroninėje rinkliavų sistemoje. Elektroninė įranga negali būti perduodama ir nuo 2019-12-01 šia įranga privalo naudotis kiekvienas transporto operatorius važiuodamas Čekijos Respublikoje mokamais keliais transporto priemone, kuriai yra būtina elektroninė įranga.

Eksploatuojant elektroninę rinkliavų sistemą operatorius naudoja elektronines įrangas, kurios integruoja tris pagrindines technologijas:

  • palydovinę GPS technologiją padėčiai nustatyti (nustato duomenų rinkimą apie mokamų kelių naudojimą),
  • GSM/GPRS ryšių technologiją mobiliesiems tinklams (skirtas duomenų perdavimui elektroninėje rinkliavų sistemoje tarp elektroninės įrangos ir kitų informacinių sistemų),
  • DSRC mikrobangų technologiją trumpo atstumo ryšiams (naudojamas rinkliavų mokėtojams kontroliuoti rinkliavos rinkimo kontrolės procese).

Elektroninės įrangos OBU 5051 matmenys 145 x 92 x 40 mm, svoris 290 g. Priekinėje elektroninės įrangos pusėje yra indikatoriniai elementai, keturi valdymo mygtukai ir šviesos bei garso signalai, leidžiantys vairuotojui nustatyti ir teisingai naudoti elektroninę įrangą. Neatskiriama elektroninės įrangos dalimi yra pagrindiniai reikmenys, skirti įrangos montavimui per cigarečių degiklį.

Centrinėje zonoje yra spalvotų apšviestų simbolių grupė, skirta vairuotojui nurodyti:

  • rinkliavos balanso būklę (6 elementas),
  • baterijos ir išorinės energijos stovį (7 elementas),
  • šiuo metu nustatytą ašių skaičių (8, 9, 10 elementai ).

Elektroninėje įrangoje yra keturi mygtukai. Viršutiniai mygtukai (2 ir 4 elementai ) naudojami perjungimui (slinkti aukštyn/žemyn) tarp leistinų registruotų transporto priemonių kategorijų rūšių. Kairysis mygtukas ( 3 elementas) įjungia / išjungia garso signalą (pastaba: kai kurie garsai dėl jų svarbos yra sukonfigūruoti,  visada įjungti. Dešinysis apačios mygtukas (5 elementas ) naudojamas ryšiui rankiniu būdu.

Akustiniai signalai praneša apie šias būsenas:

  • Elektroninė įranga atjungta nuo išorinio maitinimo šaltinio,
  • nusėdusios baterijos,
  • elektroninė įranga užrakinta,
  • perėjimai tarp būsenų (pvz. elektroninis įrenginys yra miego būsenoje, įjungtas arba išjungtas ir pan.).

 

OBU 5051
OBU 5051