Uznesenia vlády k minimalizácii dopadov Covid-19

29. 04. 2020 |
Novinky
|
Author
Myto cz

V nadväznosti na rozhodnutie Vlády ČR z 30. marca 2020 môžu dopravcovia, na ktoré negatívne dopadla opatrenia týkajúce sa COVID-19 a platí prejdenej mýto v režime následného platenia, využiť odložené splatnosti faktúr za prejdené mýto. Splatnosť faktúry je predĺžená na 90 dní od konca fakturačného obdobia. Predĺženú dobu splatnosti je možné využiť za prejdené mýto v období od 1.4.2020 do 31.7.2020.

Režim následného platenia s bankovou zárukou

 • Dopravcovia využívajúce režim následného platenia s bankovou zárukou môžu využiť 90 dennú splatnosť za prejdené mýto v období od 1.4. - 31.7.2020
 • Táto skutočnosť je už na faktúrach vystavených v priebehu apríla reflektovaná

Režim následného platenia s platbou palivovou kartou

Komplikovanejšie je nastavenie predĺženej splatnosti faktúr u dopravcov, ktorí sú registrovaní prostredníctvom vydavateľov palivových kariet. Pre tieto dopravcu sú faktúry od prevádzkovateľa systému (ŘSD) len informatívné, úhradu mýta vykonávajú na základe faktúr (príkazov na úhradu) od svojho vydavateľa palivových kariet.

Podľa technických a prevádzkových možností jednotlivých vydavateľov palivových kariet bola 90 denná splatnosť faktúr za prejdené mýto vyjednaná za nasledovných podmienok:

za prejdené mýto v období 1.4.-31.7.2020

 • Benzina
 • CCS
 • Diners Club
 • DKV
 • LogPay
 • MOL
 • PaySystem
 • Plose
 • WAG

za prejdené mýto v období 1.5. - 31.7. 2020 

 • OMV
 • Total / AS24 Eurotrafic

Detailnejšie informácie dostanete od Vášho vydavateľa palivovej karty. Na úhradu vratnej kaucie za palubnú jednotku sa 90 denné splatnosť nevzťahuje.


S nasledujúcimi vydavateľmi palivových kariet bohužiaľ nemohla byť z technických a prevádzkových dôvodov 90 denná splatnosť faktúr nastavená:

 • E100
 • MS Europe (MSTS Tolls, ESSO-WEX)
 • Shell
 • Trafineo (ROUTEX-BP, ROUTEX-Cicle K, ROUTEX-ENI)
 • UTA

Do sekcie Dokumenty na stahnutie bola vložená nová verzia Všeobecných zmluvných podmienok, ktorá reflektuje toto opatrenie.