Rezolucja rządu w celu zminimalizowania wpływu COVID-19

29. 04. 2020 |
Aktualności
|
Author
Myto cz

W nawiązaniu na rozpatrzenie Rządu Republiki Czeskiej z dnia 30 marca 2020 przewoźnicy, którzy zostali negatywnie dotknięci COVID-19 i płacą myto w reżimie opłaty późniejszej, mogą skorzystać z odroczenej spłatności faktur za opłaty za przejazd .Termin spłaty faktur jest przedłużony na 90 dni od końca okresu fakturowania. Przedłużony okres spłaty można wykorzystać za okres od 1.4.2020 do 31.7.2020. 

Opłata w reżimie z odroczoną płatnością z gwarancją bankową

 • Przewoźnicy korzystający z opłat w reżimie późniejszych opłat z gwarancją bankową moga skorzystać z 90 dniowej spłatności za wykorzystane myto w czasie od 1.4. – 31.7.2020. 
 • Zostało to już uwzględnione w fakturach.

Oplata w rezimie z odroczoną płatnością z kartą paliwową

Bardziej skomplikowane to jest w ustawieniu opłat faktur dla przewoźników, którzy sa rejestrowani przez wydawców kart paliwowych. Dla tych przewoźników są faktury od przewoźnika systemu wyłącznie informacyjne, opłatę faktur dokonują na postawie faktur od swoich wydawców kart paliwowych. 

Zgodnie z możliwościami technicznymi i oparacyjnymi poszczególnych wydawców kart paliwowych była 90 dniowa płatność faktur za przejazd wynegocjowano nastepujące warunki:

Opłata za przejazd w czasie 1.4. - 31.7.2020

 • Benzina
 • CCS
 • Diners Club
 • DKV
 • LogPay
 • MOL
 • PaySystem
 • Plose
 • WAG

Opłata za przejazd w czasie 1.5. - 31.7. 2020 

 • OMV
 • Total / AS24 Eurotrafic

Dokładne informacje otrzymacie u wydawcy karty paliwowej. Na zapłacenie kaucji za jednostkę 90 dniowa opłata nie jest brana pod uwagę. 


Z następujących przyczyn nie można ustalić 90 -dniowej spłatności faktur:

 • E100
 • MS Europe (MSTS Tolls, ESSO-WEX)
 • Shell
 • Trafineo (ROUTEX-BP, ROUTEX-Cicle K, ROUTEX-ENI)
 • UTA

W zakładce Dokumenty do pobrania została dodana nowa wersja „Ogólne warunki handlowe“, która stanowi nowe warunki rozporządzenia.