Decizia Guvernului pentru a minimaliza impactul Covid-19

29. 04. 2020 |
Noutăţi
|
Author
Myto cz

În urma deciziei Guvernului Republicii Cehe din 30 martie 2020, operatorii vehiculelor care au fost afectați în mod negativ de măsurile legate de COVID-19 și plătesc taxele de plată în regimul plată ulterioară, pe facturi, pot utiliza plata amânată a facturilor cu taxă . Data scadenței facturii este prelungită la 90 de zile de la sfârșitul perioadei de facturare. Perioada de plată extinsă poate fi utilizată pentru taxele călătorite de la 1.4. 2020 până la 31.7.2020. 

Regimul de plată ulterioară cu garanție bancară

 • Operatorii vehiculelor care utilizează regimul de plată ulterioară  cu garanție bancară, pot beneficia de o scadență de 90 de zile pentru tronsoanele taxate  efectuate intre  1.4. - 31.7.2020
 • Acest fapt este deja reflectat în facturile emise în luna aprilie

Regimul de plată ulterioară înregistrat  pe baza cardului de combustibil

Mai complicată este stabilirea scadenței amânate a facturilor pentru operatorii vehiculelor care sunt înregistrați prin intermediul emitenților de carduri de combustibil. Pentru acești operatori ai vehiculului, facturile de la operatorul de sistem (ŘSD) sunt doar informative, plătind taxa pe baza facturilor (ordinelor de plată) de la emitentul cardului de realimentare.

În conformitate cu capacitățile tehnice și operaționale ale emitenților individuali de carduri de realimentare, scadența de 90 de zile a facturilor pentru taxele de tranzacționare a fost negociată în următoarele condiții:

pentru tronsoanele taxete parcurse în perioada 1.4. - 31.7.2020

 • Benzina
 • CCS
 • Diners Club
 • DKV
 • LogPay
 • MOL
 • PaySystem
 • Plose
 • WAG

pentru tronsoanele taxate parcurse în perioada 1.5. - 31.7. 2020 

 • OMV
 • Total / AS24 Eurotrafic

Pentru mai multe informații, contactați emitentul cardului dvs. de combustibil. Scadența de 90 de zile nu este aplicată pe plata depozitului rambursabil pe unitatea de bord.


Din păcate, din motive tehnice și operaționale, scadența facturii de 90 de zile nu a putut fi stabilită cu următorii emitenți de carduri de combustibil:

 • E100
 • MS Europe (MSTS Tolls, ESSO-WEX)
 • Shell
 • Trafineo (ROUTEX-BP, ROUTEX-Cicle K, ROUTEX-ENI)
 • UTA

În sectiunea Descărcare documente a fost introdusă noua versiune Conditiilor contractuale, care reflectă aceste măsuri.