Zákaznícka samoobsluha a registrácia do elektronického mýta budú dostupné od 22. septembra 2019.

19. 08. 2019 |
Novinky
|
Author
Myto cz

Zákaznícka samoobsluha bude spustená od 22. septembra. Spoločne so spustením zákazníckej samoobsluhy sa užívatelia spoplatnených komunikácií budú môcť registrovať do nového mýtneho systému ČR. Online registrácia bude možná pre režim úhrady vopred a pre režim následného platenia s bankovou zárukou. 

Prehľad kľúčových termínov pre dopravcov:

22 Augusta 2019 

  • spustenie počiatočnej informačnej kampane, 
  • spustenie webového portálu www.mytocz.eu 

 22 Septembra 2019

  • spustenie registrácie vozidiel a ich prevádzkovateľov do nového elektronického mýtneho systému
  • distribúcia nových palubných jednotiek prepravcom, ktorí sa registrujú online;
  • spustenie prevádzky distribučných a kontaktných miest 

Upozornenie: do 1.12.2019 musí byť vozidlo vybavené súčasnou palubnou jednotkou; nová palubná jednotka, ktorá nebude do spustenia nového systému aktívna, môže byť medzitým umiestnená vo vozidle. (nenačíta mýtne transakcie) 

01 Decembra 2019 

  • spustnie nového elektronického mýtneho systému 
  • prepravca má od tohto dátumu povinnosť mať na spoplatnených pozemných komunikáciách vozidlo vybavené novou palubnou jednotkou,