Порталът за самообслужване на клиенти, както и регистрацията в електронната система за събиране на пътни такси ще бъдат достъпни от 22-ри септември 2019.

19. 08. 2019 |
Новини
|
Author
Myto cz

Порталът за самообслужване на клиенти ще бъде пуснат от 22-ри септември. Едновременно с пускането на Портала за самообслужване ползвателите на платените пътни комуникации ще могат да се регистрират в новата система за събиране на пътни такси на Чешката република. Онлайн регистрацията ще бъде възможна за режим на предплащане и за режим на последващо плащане с банкова гаранция.  

Списък на важните дати за превозвачите:

22-ри август 2019 

  • начало на първата информационна кампания;
  • пускане на уеб страницата www.mytocz.eu.

22-ри септември 2019

  • начало на регистрацията на превозните средства и техните ползватели в новата електронна система за събиране на пътни такси;
  • доставка на новите бордови устройства на превозвачите, които се регистрират онлайн;
  • пускане в действие на пунктовете за разпространение и контактните точки.

Внимание: до 1.12.2019 превозното средство трябва да бъде снабдено с действащото в момента бордово устройство, новото бордово устройство, което до пускането на система няма да бъде активно, може да бъде разположено в автомобила (не начислява платени транзакции). 

1-ви декември 2019 

  • пускане на новата електронна система за събиране на пътни такси;
  • от тази дата нататък при движение по платените пътни комуникации превозните средства на превозвачите задължително трябва да са снабдени с ново бордово устройство.