Korisnička samoposluga i registracija u elektronski sistem putarine biće dostupna od 22. septembra 2019.

19. 08. 2019 |
Nevs
|
Author
Myto cz

Korisnička samoposluga biće puštena u rad od 22. septembra. Ujedno sa puštanjem korisničke samoposluge u rad, korisnici puteva s naplatom će biti u mogućnosti da se registruju u novi sistem putarine Češke Republike. Online registracije biće moguća za režim plaćanja unapred - prepaid i za plaćanja naknadno - postpaid s bankarskom garancijom. 

Pregled ključnih termina za prevoznike:

22. avgust 2019. 

  • otvaranje početne informativne kampanje, 
  • puštanje internet portalau www.mytocz.eu 

22. septembar 2019.

  • početak registracije vozila i njihovih korisnika u novi elektronski sistem putarine
  • distribucija novih elektronskih uređaja prevoznicima, koji se registruju online;
  • puštanje u rad tački za distribuciju i kontakt 

Upozorenje: do 01.12.2019. vozilo mora da bude opremljeno sadašnjim elektronskim uređajem, novi uređaj neće biti aktivan do puštanja novog sistema, može da se nalazi u vozilu, ali ne učitava transakcije putarine.

1. decembra 2019. 

  • start novog elektronskog sistema putarine 
  • od ovog datuma ima prevoznik obavezu da na putevima s naplatom ima vozila opremljena novim elektronskim uređajem;