Jak postępować w przypadku awarii, utraty lub kradzieży Urządzenia Elektronicznego

1
Kradzież, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie Urządzenia Elektronicznego

W przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia Urządzenia Elektronicznego Użytkownik pojazdu i/lub Kierowca powinien bezzwłocznie poinformować o kradzieży, utracie lub zniszczeniu Administratora Systemu, kontaktując się z infolinią. Do celów identyfikacji Użytkownik pojazdu i/lub Kierowca poda Administratorowi Systemu swoje imię i nazwisko lub nazwę handlową bądź nazwę Użytkownika Pojazdu i numer rejestracyjny pojazdu. Administrator Systemu zapisze zawiadomienie o kradzieży, utracie lub zniszczeniu Urządzenia Elektronicznego w Elektronicznym systemie poboru opłat drogowych i po przyjęciu takiego zgłoszenia deaktywuje urządzenie elektroniczne.

2
Jeśli urządzenie elektroniczne po kradzieży lub utracie zostało użyte przez nieuprawnioną osobę

Jeśli urządzenie elektroniczne po kradzieży lub utracie zostało użyte przez nieuprawnioną osobę, użytkownik pojazdu, do którego przydzielono urządzenie elektroniczne, jest zobowiązany zapłacić opłatę drogową w pełnej wysokości obliczoną w myśl zapisu w  elektronicznym systemie poboru opłat drogowych za okres od momentu kradzieży lub utraty do zarejestrowania zawiadomienia o kradzieży lub utracie w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych przez Administratora Systemu.

3
Jeśli skradzione lub utracone Urządzenie Elektroniczne zostało zwrócone Administratorowi Systemu

Jeśli skradzione lub utracone Urządzenie Elektroniczne zostało zwrócone Administratorowi Systemu, Administrator systemu zwróci użytkownikowi pojazdu kaucję dopiero po potwierdzeniu pełnego działania urządzenia elektronicznego przez autoryzowaną osobę, a jeśli zwrócone urządzenie elektroniczne jest uszkodzone, po potwierdzeniu autoryzowanej osoby, że uszkodzenia nie spowodował użytkownik pojazdu. Autoryzowana osoba to  dział obsługi Administratora Systemu i/lub punkt obsługi producenta Urządzenia elektronicznego.

4
Użytkownik pojazdu i/lub kierowca są zobowiązani

Użytkownik pojazdu i/lub kierowca są zobowiązani zapobiegać sytuacjom, w których może dojść do kradzieży, utraty, zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia elektronicznego.

5
Gdzie można uzyskać dalsze informacje

Wszelkie prawa i obowiązki użytkowników pojazdów i kierowców pojazdów w przypadku kradzieży, utraty, zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia elektronicznego regulują odpowiednie przepisy Ogólnych Warunków Handlowych Administratora Systemu.Dalsze informacje dotyczące urządzenia elektronicznego można uzyskać:

  • na portalu internetowym www.mytocz.eu w sekcji Urządzenie elektroniczne;
  • Telefonicznie za pośrednictwem infolinii +420 243 243 243.