Kaip elgtis esant elektroninės įrangos gedimui, ją praradus arba jos vagystės atveju

1
Elektroninės įrangos vagystė, praradimas, sunaikinimas ar sugadinimas

Elektroninės įrangos vagystės, praradimo ar sunaikinimo atveju transporto priemonės operatorius ir /arba vairuotojas privalo nedelsdami pranešti apie vagystę, praradimą ar sunaikinimą  sistemos operatoriui klientų centre. Identifikavimo tikslais transporto priemonės operatorius ir/arba vairuotojas nurodo savo vardą, pavardę, įmonės pavadinimą arba transporto priemonės operatoriaus pavadinimą ir transporto priemonės registracijos numerį. Sistemos operatorius įrašo pranešimą dėl vagystės, praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo į elektroninę rinkliavų sistemą ir elektroninę įrangą po šio pranešimo išjungia.

2
Jei elektronine įranga po jos vagystės arba praradimo naudojosi neteisėtas asmuo

Jei elektronine įranga po jos vagystės arba praradimo naudojosi neteisėtas asmuo, transporto priemonės operatorius, kuriam priskirta įranga, privalo sumokėti visą rinkliavą apskaičiuotą pagal elektroninės rinkliavų sistemos įrašus nuo vagystės ar praradimo iki pranešimo apie vagystę ar praradimą įvedimo į elektroninę rinkliavų sistemą, kurį atlieka sistemos operatorius.

3
Jeigu pasisavinta ar prarasta elektroninė įranga grąžinama sistemos operatoriui

Jeigu pasisavinta ar prarasta elektroninė įranga grąžinama sistemos operatoriui, sistemos operatorius grąžina užstatą transporto priemonės operatoriui tik tuo atveju, kai įgaliotas asmuo patvirtina pilną įrangos funkcionalumą arba sugadintos įrangos atveju įgaliotas asmuo patvirtina, kad žalos nepadarė transporto sistemos operatorius. Įgaliotas asmuo yra sistemos operatoriaus aptarnavimo centras arba gamintojo aptarnavimo centras.

4
Transporto priemonės operatorius ir/arba vairuotojas

Transporto priemonės operatorius ir/arba vairuotojas privalo užkirsti kelią elektroninės įrangos vagystei, sunaikinimui ar sugadinimui.

5
Kur galite gauti daugiau informacijos

Visas transporto priemonių operatorių ir vairuotojų teises ir įsipareigojimus elektroninės įrangos vagystės, praradimo ar sunaikinimo atveju reglamentuoja sistemos operatoriaus  atitinkamos Bendrųjų taisyklių nuostatos.

Daugiau informacijos apie elektros įrangą rasite:  

  • interneto portale www.mytocz.eu
  • klientų linijos telefonu +420 243 243 243.