Cum se procedează în caz de defecțiune, pierdere sau furt al echipamentului electronic

1
Furtul, pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului electronic

În caz de furt, pierdere sau distrugere a Echipamentului electronic, Operatorul vehiculului și/sau Conducătorul auto sunt obligați să comunice fără întârziere Operatorului de sistem la Serviciul clienți furtul, pierderea sau distrugerea echipamentului. În scopul identificării, Operatorul vehiculului și/sau Conducătorul auto trebuie să notifice Operatorului de sistem numele și prenumele său/numele comercial/denumirea Operatorului vehiculului și numărul de înmatriculare a Vehiculului. Operatorul de sistem va introduce notificarea privind furtul, pierderea sau distrugerea unui Echipament electronic în Sistemul de taxare electronică și va dezactiva Echipamentul electronic la primirea unei astfel de notificări.

2
Dacă în urma furtului sau a pierderii Echipamentul electronic a fost utilizat de o persoană neautorizată

Dacă în urma furtului sau a pierderii Echipamentul electronic a fost utilizat de o persoană neautorizată, Operatorul vehiculului căruia i-a fost atribuit Echipamentul electronic este obligat să plătească valoarea integrală a Taxei rutiere calculate conform înregistrărilor din Sistemul de taxare electronică pentru perioada de la momentul furtului sau pierderii până în momentul introducerii notificării privind furtul sau pierderea în Sistemul de taxare electronică de către Operatorul de sistem. 

3
Dacă Echipamentul electronic furat sau pierdut este returnat Operatorului de sistem

Dacă Echipamentul electronic furat sau pierdut este returnat Operatorului de sistem, acesta va rambursa Operatorului vehiculului Garanția numai după confirmarea funcționalității Echipamentului electronic de o persoană autorizată. În cazul în care Echipamentul electronic va fi returnat în stare defectă, Operatorul de sistem va rambursa Operatorului vehiculului Garanția numai după ce persoana autorizată va confirma că defecțiunea nu a fost cauzată de Operatorul vehiculului.  Persoana autorizată este centrul de service al Operatorului de sistem și/sau centrul de service al producătorului Echipamentului electronic. 

4
Operatorul vehiculului și/sau Conducătorul auto sunt obligați

Operatorul vehiculului și/sau Conducătorul auto sunt obligați să prevină situațiile în care Echipamentul electronic poate fi furat, pierdut, distrus sau deteriorat.

5
Unde se pot obține mai multe informații

Toate drepturile și obligațiile Operatorilor vehiculelor și ale Conducătorilor vehiculelor în caz de furt, pierdere, distrugere sau deteriorare a Echipamentului electronic sunt reglementate de prevederile relevante ale Termenilor și condițiilor generale ale operatorului de sistem. 

Pentru mai multe informații despre Echipamentul electronic:

  • vizitați portalul www.mytocz.eu, secțiunea Echipament electronic;
  • sunați la Serviciul clienți +420 243 243 243.