Dopłata za żle ustawioną liczbę osi w samoobsłudze klienta i w punktach kontaktowych

19. 02. 2024 |
Aktualności
|
Author
Myto cz

Użytkownicy systemu opłat drogowych nie muszą już składać wniosków o dopłatę za źle ustawione osie.

Nowością od 18.02.2024 jest dokonywanie dopłat za źle ustawione osie w samoobsłudze klienta oraz w punktach kontaktowych, zarówno w trybie przedpłaty, jak i w trybie odroczonej płatności.

Samoobsługa klienta

  • Dopłaty można dokonać po zalogowaniu się do samoobsługi klienta w zakładce „Przedpłata i płatność za przejazd” poprzez wybranie pozycji „Dopłata za przejazd”, następnie użytkownik wybiera pojazd, za który chce dokonać dopłaty. W dalszej kolejności wybiera opcję "C. Dopłata za przejazd z błędnie nastawioną liczbą osi"
  • Potem użytkownik wprowadza parametry niezbędne do dokonania dopłaty i kontynuuje zgodnie z instrukcjami aplikacji
  • Po dokonaniu dopłaty wybrane transakcje zostaną przeliczone, u przedpłaty dopłata zostanie ściagnięta z kredytu, a w trybie rejestracji z odroczoną płatnością dopłata będzie zawarta na fakturze.

Punkty kontaktowe

  • Dopłaty można dokonać także w dowolnym punkcie kontaktowym, patrz lista punktów kontaktowych.