Rinkliavos tarifai su CO2 komponentu

1 km mokamų kelių naudojimo mokesčio tarifus nustato Čekijos Respublikos Vyriausybės reglamentas Nr. 240/2014 Rink. su pakeitimais, įsigaliojančiais nuo 2024 m. kovo 1 d. . Rinkliava už naudojimąsi konkrečia atkarpa apskaičiuojama iš greičio ir ruožo ilgio daugiklio.

Rinkliavos tarifus sudaro kelių mokestis, mokestis už oro taršą, mokestis už eismo triukšmą ir mokestis už išmetamą CO2 kiekį. Naujus rinkliavų tarifus rasite arba išsamią apžvalgą galite atsisiųsti čia.

Rinkliavos tarifai skirstomi pagal:

  • kelių kategorija (greitkeliai; 1 klasės keliai)
  • transporto priemonės kategorija (transporto priemonės elektroninėje rinkliavos sistemoje, išskyrus M2 ir M3 kategorijų transporto priemones; M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės)
  • ransporto priemonių išmetamųjų teršalų klasės (iki EURO IV klasės; EURO V ir EEV klasės; EURO VI klasė; CNG-BIO EURO VI klasė)
  • didžiausias leistinas transporto priemonės arba transporto priemonių junginio svoris (daugiau nei 3,5 tonos ir mažiau nei 7,5 tonos; mažiausiai 7,5 tonos ir mažiau nei 12 tonų; mažiausiai 12 tonų)
  • transporto priemonės ar transporto priemonių junginių ašių skaičius (2 ašys; 3 ašys; 4 ašys; 5 ar daugiau ašių)
  • transporto priemonės išmetamo CO2 kiekio klasės (1 CO2 klasė; 2 CO2 klasė; 3 CO2 klasė; 4 CO2 klasė; 5 CO2 klasė)

Rinkliavos tarifai galioja nuo 2024 m. kovo 1 d.

Rinkliavos tarifai galioja nuo 2024 m. kovo 25 d.


Rinkliavos tarifai galioja nuo 2024 m. kovo 1 d.

Elektroninės rinkliavos sistemos transporto priemonių, išskyrus M2 ir M3 kategorijų transporto priemonių, naudojamų greitkeliui, rinkliavos tarifai

Rinkliavų tarifų lentelė [CZK / km]
Emisijos klasė EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Emisijos klasė CO2
1
1
1
2
 3
4
5
Didžiausias leistinas svoris
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,7882
0,9742
1,3169
1,5275
0,7796
0,9627
1,3023
1,5097
0,7764
0,9583
1,2967
1,5030
0,7603
0,9381
1,2697
1,4707
0,7441
0,9179
1,2426
1,4384
0,6149
0,7564
1,0262
1,1800
0,4506
0,5508
0,7510
0,8512
<7,5 t; 12 t)
1,4853
1,9662
2,5220
3,0539
1,3077
1,7275
2,2192
2,6861
1,2406
1,6373
2,1047
2,5471
1,2245
1,6171
2,0777
2,5148
1,2083
1,5969
2,0506
2,4825
1,0791
1,4354
1,8342
2,2241
0,8601
1,1563
1,4657
1,7821
≥12 t
3,3679
4,4944
5,7320
6,9412
2,9030
3,8697
4,9393
5,9786
2,7273
3,6336
4,6397
5,6147
2,7112
3,6134
4,6127
5,5824
2,6950
3,5932
4,5856
5,5501
2,5658
3,4317
4,3692
5,2917
2,2538
3,0277
3,8422
4,6572

Elektroninės rinkliavos sistemos transporto priemonių, išskyrus M2 ir M3 kategorijų transporto priemones, skirtas naudoti 1 klasės keliuose, rinkliavos tarifai

Rinkliavų tarifų lentelė [CZK / km]
Emisijos klasė EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Emisijos klasė CO2
1
1
1
2
3
4
5
Didžiausias leistinas svoris
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,4002
0,5192
0,6690
0,8115
0,3916
0,5077
0,6544
0,7937
0,3884
0,5033
0,6488
0,7870
0,3797
0,4924
0,6341
0,7695
0,3709
0,4814
0,6195
0,7520
0,3009
0,3939
0,5023
0,6120
0,2106
0,2808
0,3510
0,4312
<7,5 t; 12 t)
0,9175
1,2165
1,5591
1,8874
0,7399
0,9778
1,2563
1,5196
0,6728
0,8876
1,1418
1,3806
0,6641
0,8767
1,1271
1,3631
0,6553
0,8657
1,1125
1,3456
0,5853
0,7782
0,9953
1,2056
0,4403
0,5916
0,7507
0,9116
≥12 t
2,1187
2,8303
3,6070
4,3659
1,6538
2,2056
2,8143
3,4033
1,4781
1,9695
2,5147
3,0394
1,4694
1,9586
2,5000
3,0219
1,4606
1,9476
2,4854
3,0044
1,3906
1,8601
2,3682
2,8644
1,1526
1,5486
1,9651
2,3779

M2 ir M3 kategorijų transporto priemonių rinkliavos už naudojimąsi greitkeliu

Rinkliavų tarifų lentelė [CZK / km]
Emisijos klasė EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Emisijos klasė CO2
1
1
1
5
Didžiausias leistinas svoris
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,4156
0,5483
0,4079
0,5380
0,4050
0,5340
0,3705
0,4907
<7,5 t; 12 t)
0,6717
0,8996
0,5740
0,7683
0,5371
0,7187
0,4735
0,6362
≥12 t
0,7932
1,0626
0,6770
0,9065
0,6330
0,8474
0,5634
0,7569

M2 ir M3 kategorijų transporto priemonių rinkliavos už naudojimąsi 1 klasės keliais

Rinkliavų tarifų lentelė [CZK / km]
Emisijos klasė EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Emisijos klasė CO2
1
1
1
5
Didžiausias leistinas svoris
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,2212
0,2903
0,2135
0,2800
0,2106
0,2760
0,1905
0,2507
<7,5 t; 12 t)
0,4260
0,5708
0,3283
0,4395
0,2914
0,3899
0,2422
0,3254
≥12 t
0,5036
0,6749
0,3874
0,5188
0,3434
0,4597
0,2882
0,3872

Rinkliavos tarifai galioja nuo 2024 m. kovo 25 d.

Elektroninės rinkliavos sistemos transporto priemonių, išskyrus M2 ir M3 kategorijų transporto priemonių, naudojamų greitkeliui, rinkliavos tarifai

Rinkliavų tarifų lentelė [CZK / km]
Emisijos klasė EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Emisijos klasė CO2
1
1
1
2
3
4
5
Didžiausias leistinas svoris
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,7882
0,9742
1,4823
1,7250
0,7796
0,9627
1,4677
1,7072
0,7764
0,9583
1,4621
1,7005
0,7603
0,9381
1,4268
1,6583
0,7441
0,9179
1,3915
1,6162
0,6149
0,7564
1,1089
1,2788
0,4506
0,5508
0,7510
0,8512
<7,5 t; 12 t)
1,4853
1,9662
2,6874
3,2514
1,3077
1,7275
2,3846
2,8836
1,2406
1,6373
2,2541
2,7228
1,2245
1,6171
2,2188
2,6806
1,2083
1,5969
2,1835
2,6385
1,0791
1,4354
1,9009
2,3011
0,8601
1,1563
1,4657
1,7821
≥12 t
3,3679
4,4137
5,5768
6,5442
2,9030
3,8697
5,1047
6,1039
2,6673
3,5224
4,6397
5,6147
2,6512
3,5022
4,6044
5,5725
2,6350
3,4820
4,5691
5,5304
2,5058
3,3205
4,2865
5,1930
2,2538
3,0277
3,8422
4,6572

Elektroninės rinkliavos sistemos transporto priemonių, išskyrus M2 ir M3 kategorijų transporto priemones, skirtas naudoti 1 klasės keliuose, rinkliavos tarifai

Rinkliavų tarifų lentelė [CZK / km]
Emisijos klasė EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Emisijos klasė CO2
1
1
1
2
3
4
5
Didžiausias leistinas svoris
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,4002
0,5192
0,8344
1,0090
0,3916
0,5077
0,8198
0,9912
0,3884
0,5033
0,8142
0,9845
0,3797
0,4924
0,7912
0,9571
0,3709
0,4814
0,7684
0,9298
0,3009
0,3939
0,5850
0,7108
0,2106
0,2808
0,3510
0,4312
<7,5 t; 12 t)
0,9175
1,2165
1,7245
2,0849
0,7399
0,9778
1,4217
1,7171
0,6728
0,8876
1,2912
1,5563
0,6641
0,8767
1,2682
1,5289
0,6553
0,8657
1,2454
1,5016
0,5853
0,7782
1,0620
1,2826
0,4403
0,5916
0,7507
0,9116
≥12 t
2,1187
2,7496
3,4518
3,9689
1,6538
2,2056
2,9797
3,5286
1,4181
1,8583
2,5147
3,0394
1,4094
1,8474
2,4917
3,0120
1,4006
1,8364
2,4689
2,9847
1,3306
1,7489
2,2855
2,7657
1,1526
1,5486
1,9651
2,3779

M2 ir M3 kategorijų transporto priemonių rinkliavos už naudojimąsi greitkeliu

Rinkliavų tarifų lentelė [CZK / km]
Emisijos klasė EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Emisijos klasė CO2
1
1
1
5
Didžiausias leistinas svoris
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,4156
0,5483
0,4079
0,5380
0,4050
0,5340
0,3705
0,4907
<7,5 t; 12 t)
0,6717
0,8996
0,5740
0,7683
0,5371
0,7187
0,4735
0,6362
≥12 t
0,7932
1,0626
0,6770
0,9065
0,6330
0,8474
0,5634
0,7569

M2 ir M3 kategorijų transporto priemonių rinkliavos už naudojimąsi 1 klasės keliais

Rinkliavų tarifų lentelė [CZK / km]
Emisijos klasė EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Emisijos klasė CO2
1
1
1
5
Didžiausias leistinas svoris
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
Ašių skaičius
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,2212
0,2903
0,2135
0,2800
0,2106
0,2760
0,1905
0,2507
<7,5 t; 12 t)
0,4260
0,5708
0,3283
0,4395
0,2914
0,3899
0,2422
0,3254
≥12 t
0,5036
0,6749
0,3874
0,5188
0,3434
0,4597
0,2882
0,3872