Skúšobná prevádzka poskytovateľov EETS

06. 01. 2023 |
Novinky
|
Author
Myto cz

Od 9. januára 2023 je v českom systéme elektronického mýta zahájená skúšobná prevádzka palubných zariadení EETS (ďalej len „OBE – EETS“). EETS znamená Európsku službu elektronického mýta, ktorá je nástrojom na dosiahnutie európskej interoperability, čo znamená, že prevádzkovatelia vozidiel a/alebo vodiči môžu platiť mýto na výkonovo spoplatnených komunikáciách v krajinách Európskej únie na základe jedinej zmluvy s poskytovateľom EETS a za použitia jediného palubného zariadenia, a to OBE – EETS.

Užívatelia spoplatnených komunikácií v Českej republike, ktorí sa rozhodnú pre platbu mýta v ČR používať OBE – EETS od poskytovateľa EETS, by mali podľa Všeobecných zmluvných podmienok prevádzkovateľa systému elektronického mýta, t. j. ŘSD ČR, štátna organizácia, vrátiť palubné jednotky českého systému elektronického mýta ( ďalej len „OBU – SEM“) a ukončiť zmluvu s prevádzkovateľom SEM na Obchodnom mieste SEM (viď. zoznam obchodných miest). Pokiaľ prevádzkovatelia vozidiel a/alebo vodiči nevrátia OBU – SEM pred prvým použitím palubného zariadenia EETS – OBE, je nutné, aby OBU – SEM prepli do transportného módu, a to prostredníctvom žiadosti na Zákazníckom centre SEM (viď. kontakty) alebo navštívili najbližšie Obchodné miesto SEM.

Dovolíme si upozorniť, že:

  • Povinnosťou prevádzkovateľa vozidla a/alebo vodiča je zabezpečiť, aby vo vozidle na výkonovo spoplatnených komunikáciách na území ČR bola funkčná iba jedna palubná jednotka, t. j. elektronické zariadenie umožňujúce zaznamenávanie mýta
  • Užívatelia spoplatnených komunikácií na území ČR využívajúci palubné zariadenie poskytovateľov EETS, t. j. OBE – EETS sa pri problémoch musia obracať na poskytovateľa EETS, ktorý má za povinnosť im zaistiť kompletný zákaznícky servis. Na Obchodných miestach SEM a Zákazníckom centre SEM nemôžu byť týmto užívateľom poskytnuté žiadne informácie k zmluvným podmienkam poskytovateľov EETS ani k riešeniu problémov s palubným zariadením, t. j. OBE – EETS.
  • V prípade poruchy palubného zariadenia poskytovateľa EETS, t. j. OBE – EETS je užívateľ povinný navštíviť najbližšie Obchodné miesto SEM a zaregistrovať si palubnú jednotku SEM, t. j. OBU – SEM.