Zkušební provoz poskytovatelů EETS

06. 01. 2023 |
Novinky
|
Author
Myto cz

Od 9. ledna 2023 je v českém systému elektronického mýtného zahájen zkušební provoz palubních zařízení EETS (dále jen „OBE – EETS“). EETS znamená Evropskou službu elektronického mýtného, která je nástrojem k dosažení evropské interoperability, což znamená, že provozovatelé vozidel a/nebo řidiči mohou platit mýtné na výkonově zpoplatněných komunikacích v zemích Evropské unie na základě jediné smlouvy s poskytovatelem EETS a za použití jediného palubního zařízení, a to OBE - EETS.

Uživatelé zpoplatněných komunikací v České republice, kteří se rozhodnou pro zaplacení mýtného v ČR používat OBE - EETS od poskytovatele EETS, by měli dle Všeobecných smluvních podmínek provozovatele systému elektronického mýtného, tj. ŘSD ČR, státní organizaci, vrátit palubní jednotky českého systému elektronického mýtného (dále jen „OBU - SEM“) a ukončit smlouvu s provozovatelem SEM na Obchodním místě SEM (viz. obchodních místa). Pokud provozovatelé vozidel a/nebo řidiči nevrátí OBU - SEM před prvním použitím palubního zařízení EETS - OBE, je nutné aby OBU - SEM přepnuli do transportního módu, a to prostřednictvím žádosti na Zákaznickém centrum SEM (viz. kontakty) nebo navštívili nejbližší Obchodní místo SEM.

Dovolíme si upozornit, že:

  • Povinností provozovatele vozidla a/nebo řidiče je zajistit, aby ve vozidle na výkonově zpoplatněných komunikacích na území ČR byla funkční pouze jedna palubní jednotka, tj. elektronické zařízení umožňující předpis mýtného.
  • Uživatelé zpoplatněných komunikací na území ČR využívající palubní zařízení poskytovatelů EETS tj. OBE – EETS se při problémech musí obracet na poskytovatele EETS, který má za povinnost jim zajistit kompletní zákaznický servis. Na Obchodních místech SEM a Zákaznickém centru SEM nemohou být těmto uživatelům poskytnuty žádné informace ke smluvním podmínkám poskytovatelů EETS ani k řešení problémů s palubním zařízením tj. OBE - EETS.
  • V případě poruchy palubního zařízení poskytovatele EETS tj. OBE – EETS je uživatel povinen navštívit nejbližší Obchodní místo SEM zaregistrovat si palubní jednotku SEM tj. OBU - SEM.