Sistemul electronic de colectare a taxei rutiere

Principiile de bază ale funcționării sistemului de taxare rutieră prin satelit

Drepturile și obligațiile de bază ale utilizatorilor de drumuri sunt prevăzute în Legea nr. 13/1997 privind căile de comunicație rutiere, astfel cum a fost modificată (denumită în continuare „Lege”), care, printre altele, reglementează în special condițiile de bază aferente stabilirii valorii și achitării taxei rutiere pentru utilizarea drumului desemnat, drepturile și obligațiile operatorului sistemului de taxare electronică, autorizarea, obligațiile și condițiile de furnizare a serviciului european de taxare electronică, obligațiile operatorului și conducătorului auto în sistemul de taxare electronică și controlul plății taxei rutiere.

Utilizarea drumului definit prin lege, care este marcat cu un semn rutier ce indică taxarea și tipul de autovehicul, este supusă taxării (denumit în continuare „Drum cu taxă”).

Utilizarea drumului definit prin lege, care este marcat cu un semn rutier ce indică taxarea și tipul de autovehicul, este supusă taxării (denumit în continuare „Drum cu taxă”).

Taxarea este determinată de tipul de vehicul și de distanța parcursă pe Drumul cu taxă (denumită în continuare „Taxă rutieră”), plata Taxei rutiere aplicându-se utilizării Drumului cu taxă de către un autovehicul cu cel puțin 4 roți a cărui masă maximă admisă depășește 3,5 t (denumit în continuare „Vehicul în sistemul de taxare electronică” sau numai „Vehicul”).

Valoarea taxei rutiere este determinată prin intermediul sistemului de taxare electronică care permite, în special, determinarea distanței parcurse de Vehicule pe drumurile cu taxă, evidența datelor privind Taxa rutieră, colectarea Taxei rutiere și verificarea plății Taxei rutiere (denumit în continuare „Sistem de taxare electronică” sau numai „SEM”). Sistemul de taxare electronică include echipamentul electronic omologat cu care trebuie să fie dotat Vehiculul din Sistemul de taxare electronică (denumit în continuare „Echipament electronic”). Acest Echipament electronic este cunoscut în mod obișnuit sub denumirea de unitate de bord. Echipamentul electronic este netransferabil, iar utilizarea acestuia este legată de un anumit Vehicul înregistrat în Sistemul de taxare electronică. Valoarea Taxei rutiere este determinată prin calcularea produsului valorii Taxei rutiere și al distanței parcurse pe Drumul cu taxă. Valorile taxei rutiere pot fi diferențiate în funcție de clasa de emisii a vehiculului, de tipul acestuia, de numărul de axe ale vehiculului sau ale ansamblului de vehicule, de perioada din zi, de zi sau de perioada din an.

Funcționarea Sistemului de taxare electronică și colectarea Taxei rutiere este asigurată de Ministerul Transporturilor al Republicii Cehe (denumit în continuare „Ministerul Transporturilor”). Ministerul Transporturilor poate încredința operarea Sistemului de taxare electronică și colectarea taxei rutiere unei organizații constituite de Ministerul Transporturilor sau de o persoană juridică în cadrul căreia funcția de fondator este exercitată în numele statului de către Ministerul Transporturilor pe baza acordului Guvernului Republicii Cehe.

În ceea ce privește transferul tuturor drepturilor și obligațiilor legate de livrarea și furnizarea de servicii complexe aferente funcționării SEM de la Republica Cehă - Ministerul Transporturilor către Direcția de Drumuri și Autostrăzi din Republica Cehă (denumită în continuare „RSD”), entitatea care exercită funcția de operator al sistemului de taxare electronică conform Legii este RSD (denumită în continuare „Operator al sistemului de taxare electronică” sau „Operator”).

Tehnologie

Tehnologia de taxare prin satelit funcționează pe principiul navigației prin satelit, înregistrând poziția vehiculelor prin intermediul Echipamentului electronic (unității de bord) din autovehicul prin sateliți.  Această tehnologie de colectare a taxelor oferă o flexibilitate maximă sistemului pentru a face față în viitor creșterii volumului transportului de marfă și extinderii rețelei rutiere. Sistemul de taxare electronică utilizează echipamente electronice hibride care includ următoarele tehnologii:  

  • tehnologia de determinare a poziției prin satelit – asigură colectarea datelor privind utilizarea drumurilor și autostrăzilor cu taxă;
  • tehnologia GSM/GPRS pentru comunicarea în rețeaua mobilă - servește la transmiterea datelor între echipamentul electronic și alte subsisteme informatice din cadrul Sistemului de taxare electronică, tehnologia DSRC cu microunde pentru comunicarea pe distanțe scurte - controlul entităților plătitoare în procesul de control al colectării Taxei rutiere; 

Sistemul de taxare rutieră prin satelit este pe deplin pregătit pentru interoperabilitate nu numai în raport cu țările învecinate direct cu Republica Cehă, dar îndeplinește toate condițiile Serviciului european de taxare electronică bazat pe principiul „un contract - un echipament electronic - mai multe sisteme de taxare rutieră”.  Datorită tehnologiei utilizate reușește să implementeze rapid și flexibil viitoarele modificări și reguli ale Uniunii Europene în domeniul politicii paneuropene de transport. 

Funcționarea sistemului

Sistemul de taxare electronică este un complex tehnologic informațional de comunicare care constă din mai multe subsisteme informaționale și din aplicații specifice care asigură toate procesele de colectare a taxei rutiere și de verificare a colectării taxei.   

Înainte de intrarea în tronsoanele taxate, vehiculele supuse colectării taxei rutiere trebuie să fie înregistrate în Sistemul de taxare electronică și dotate cu un Echipament electronic instalat corespunzător. Echipamentul electronic va fi închiriat operatorilor de transport în schimbul depunerii unei Garanții.  

Echipamentul electronic conține informații geografice actuale privind tronsoanele de drumuri și autostrăzi supuse obligației de plată a taxei rutiere și permite detectarea acestora (așa numitul model GEO). În timpul deplasării monitorizează informațiile privind localizarea autovehiculului utilizând sistemul global de navigare prin satelit și le compară cu datele stocate în modelul GEO. În momentul în care algoritmul Echipamentului electronic va înregistra deplasarea autovehiculului pe un tronson cu taxă, va crea o înregistrare a acestui fapt conform legislației în vigoare, așa numitul Eveniment de taxare.  

Evenimentele de taxare sunt transmise în sistemul informatic central cu ajutorul tehnologiei GSM/GPRS, unde se va calcula valoarea taxei rutiere în funcție de lungimea și tipul tronsonului utilizat și de tariful corespunzător al taxei rutiere pentru categoria autovehiculului respectiv.   

Controlul colectării taxei rutiere

 Controlul colectării Taxei rutiere este asigurat de Operatorul de sistem în colaborare cu Administrația Vamală.  Tehnologia cu microunde (DSRC) a echipamentului electronic permite comunicarea cu un subsistem special care asigură controlul colectării Taxei rutiere. De asemenea asigură controlul respectării obligației de achitare a taxei rutiere și a altor obligații ce decurg din Legea privind căile de comunicație rutiere, documentarea incidentelor de taxare și soluționarea contravențiilor legate de taxa rutieră.

Stațiile de control sau vehiculele de patrulare vor crea o înregistrare a tranzitului vehiculelor care conține date din Echipamentul electronic, fotografii, categoria vehiculului identificată prin sistemul cu laser și numărul de axe. Ulterior înregistrarea se va verifica într-o aplicație destinată în acest sens, fiind comparate datele obținute de stația de control cu datele înregistrate în sistemul central.  Incoerențele detectate (așa numitele incidente aferente taxei rutiere) sunt transmise automat în registrul central unde sunt sortate și reexaminate.  Incidentele confirmate sunt clasificate drept contravenții aferente taxei rutiere, fiind soluționate în conformitate cu legislația în vigoare.