Glosar

Prezentarea și explicarea termenilor de bază utilizați în domeniul colectării taxei rutiere electronice.

Următorii termeni de bază din domeniul colectării taxei rutiere electronice pentru utilizarea drumurilor cu taxă au caracter informativ. 

reprezintă o garanție bancară valabilă și irevocabilă scadentă la primul apel și fără obiecții, emisă de Bancă în favoarea Operatorului Sistemului de taxare electronică în vederea asigurării creanțelor Operatorului Sistemului de taxare electronică față de Operatorul vehiculului din Tranzacțiile aferente taxei rutiere generate în Regim de plată ulterioară și în vederea asigurării altor creanțe ale Operatorului Sistemului de taxare electronică față de Operatorul vehiculului generate pe baza sau în legătură cu încheierea Acordului privind condițiile de efectuare ulterioară a plății, inclusiv pentru asigurarea dobânzilor de întârziere și a costurilor legate de aplicarea Garanției bancare; 

reprezintă banca care îndeplinește cerințele Operatorului Sistemului de taxare electronică pentru o bancă care emite Garanții bancare; 

reprezintă o autorizație multilaterală pentru transportul rutier internațional conform deciziei Conferinței Europene a Miniștrilor Transporturilor din statele membre ale CEMT; în scopul înregistrării vehiculului în Sistemul de taxare electronică și al aplicării Reducerii taxei rutiere, acesta este un certificat de conformitate cu cerințele tehnice și de securitate aferente emisiilor și zgomotului;

este o locație desemnată de Operatorul Sistemului de taxare electronică, în care sunt furnizate servicii legate de funcționarea Sistemului de taxare electronică; 

este un acord între Operatorul Sistemului de taxare electronică și Operatorul vehiculului a cărui încheiere reprezintă o condiție pentru permiterea plății Taxei rutiere în Regim de plată ulterioară;

este acordul între Operatorul Sistemului de taxare electronică și Operatorul vehiculului a cărui încheiere reprezintă o condiție pentru utilizarea drumului cu taxă în Regim scutit de la plata taxei rutiere; 

reprezintă Serviciul european de taxare electronică conform prevederii par. 22b din Legea nr. 13/1997 privind căile de comunicație rutiere, astfel cum a fost modificată; 

sau unitatea de bord este definită în prevederea par. 22 alin. 2 din Legea nr. 13/1997 privind căile de comunicație rutiere, astfel cum a fost modificată și în prevederea par. 10 a Decretului Ministerului Transporturilor nr. 470/2012 privind utilizarea drumurilor cu taxă, astfel cum a fost modificată; o parte integrantă a echipamentului electronic sunt accesoriile de bază necesare instalării în vehicul care se conectează prin priza așa numitei „brichete auto”;  

este un document de decontare a Taxei rutiere, a Garanției, a daunei sau a altor taxe pentru servicii conform Listei de tarife; 

reprezintă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și privind abrogarea Directivei 95/46/CE (regulament general privind protecția datelor cu caracter personal);

este definită în prevederea par. 22c alin. 4 lit. a) pct. 2 și alin. 5-7 din Legea nr. 13/1997 privind căile de comunicație rutiere, astfel cum a fost modificată și prevederea par. 3 din Decretul Ministerului Transporturilor nr. 470/2012 privind utilizarea drumurilor cu taxă, astfel cum a fost modificată; 

„Punctul de contact” este o locație desemnată de Operatorul Sistemului de taxare electronică, în cadrul căreia sunt furnizate servicii legate de funcționarea Sistemului de taxare electronică;

reprezintă o înregistrare a trecerii vehiculului prin Tronsonul taxat; Tranzacția de taxare rutieră are forma unei înregistrări electronice de date care rezultă din evaluarea și prelucrarea unuia sau a mai multor evenimente de taxare; Tranzacția de taxare rutieră conține în special datele privind tipul de tranzacție, data și ora, identificarea Tronsonului taxat, identificarea vehiculului, valoarea Taxei rutiere și regimul de plată;  

reprezintă un eveniment care a survenit prin trecerea unui vehicul pe un Tronson taxat și a fost înregistrat de Sistemul de taxare electronică; o imagine a Evenimentului de taxare este înregistrarea electronică a datelor care conține, în special, informații despre Evenimentul de taxare, data și ora, identificarea Tronsonului taxat și identificarea vehiculului;

este definită conform prevederilor relevante ale Legii nr. 13/1997 privind căile de comunicație rutiere, Ordinului Guvernului nr. 240/2014 privind valoarea taxelor temporale, valoarea taxei rutiere, reducerile aferente taxei rutiere și procedura de aplicare a reducerii taxei rutiere, astfel cum a fost modificată și conform Decretului Ministerului Transporturilor nr. 470/2012 privind utilizarea drumurilor cu taxă, astfel cum a fost modificat; 

este o taxă rutieră care nu a fost plătită în mod corespunzător; 

este o secțiune continuă a unui drum cu taxă delimitat de începutul și sfârșitul Tronsonului taxat; începutul și sfârșitul Tronsonului taxat poate fi delimitat de intersectarea cu autostrada, cu drumul de clasa I, II și III, cu un drum local, cu un drum special sau cu frontiera administrativă a secțiunii administrative;  

reprezintă Ordinul Guvernului nr. 240/2014 privind valoarea taxelor temporale, valoarea taxei rutiere, reducerile aferente taxei rutiere și procedura de aplicare a reducerii taxei rutiere, astfel cum a fost modificat; 

este un Echipament electronic retras de Operatorul sistemului din evidența Sistemului de taxare electronică conform pct. 4 cap. 1.6.5. al Termenilor și condițiilor;

reprezintă Legea nr. 87/2012, Codul Civil, astfel cum a fost modificată;