Blocarea, transportul

Autorizarea Operatorului de sistem privind blocarea Echipamentului electronic (unității de bord) și transportul Echipamentului electronic pe Drumurile cu taxă

În cazul în care valoarea Taxei rutiere preplătite este egală sau mai mică decât soldul minim al Taxei rutiere preplătite (600 CZK), Echipamentul electronic va indica utilizatorului un sold foarte redus al Taxei rutiere preplătite care este semnalizat de simbolul galben EURA. LED-ul verde luminează intermitent la un interval de 2 secunde. Pe baza acestei indicații Operatorul vehiculului sau Conducătorul auto este obligat să plătească Taxa rutieră sau să părăsească Drumul cu taxă. Când soldul Taxei rutiere preplătite atinge valoarea de 0 CZK, Echipamentul electronic va indica atingerea acestei limite și se va bloca.  

În mod similar, prin intermediul Echipamentului electronic în Regim de plată ulterioară, Operatorul de sistem va atrage atenția Utilizatorului asupra faptului că valoarea taxei rutiere într-o perioadă de facturare a atins 80% din valoarea Garanției bancare. Echipamentul electronic semnalizează atingerea acestei limite prin simbolul galben EURA. LED-ul verde luminează intermitent la un interval de 2 secunde. Această notificare comunică Operatorului/Conducătorului auto faptul că este necesară majorarea Garanției bancare. După atingerea a 90% Operatorul de sistem are dreptul de a bloca imediat toate Echipamentele electronice emise pentru Vehiculele Operatorului vehiculului care fac obiectul Acordului corespunzător.  

Operatorul vehiculului este obligat să asigure ca Garanția bancară să fie emisă pe o perioadă de cel puțin 18 luni și ca banca să prelungească Garanția bancară existentă (valabilă până în prezent) în termen de cel târziu 2 luni înainte de încetarea valabilității Garanției bancare, respectiv să se emită o nouă Garanție bancară. De asemenea, trebuie să asigure ca Operatorul de sistem să aprobe Actul de garanție corespunzător și ca perioada valabilității Garanției bancare să nu fie mai scurtă decât termenul de scadență a Facturii.    

Operatorul vehiculului va primi o notificare cu 4 luni înainte de expirarea valabilității Garanției bancare. Dacă în termen de cel târziu 3 luni înainte de expirarea valabilității Garanției bancare, aceasta nu va fi prelungită de bancă, respectiv nu va fi emisă o nouă Garanție bancară sau Operatorul de sistem nu va aproba Actul de garanție corespunzător, Operatorul de sistem are dreptul să blocheze imediat toate Echipamentele electronice emise pentru Vehiculele Operatorului vehiculului care fac obiectul Acordului corespunzător.   

În caz de neachitare a Facturii în regim de plată ulterioară nici în termen de 3 zile de la data scadenței, Operatorul de sistem are dreptul de a bloca toate Echipamentele electronice ale Operatorului vehiculului care se află în întârziere cu plata Taxei rutiere și a altor obligații. Astfel toate Echipamentele electronice blocate vor indica Operatorului vehiculului și/sau Conducătorului auto starea de blocare conform manualului de utilizare a Echipamentului electronic.

Transportul Echipamentului electronic

În cazul în care pe parcursul deplasării pe Drumurile cu taxă în Vehicul este transportat și un Echipament electronic care în timpul transportului nu va fi utilizat pentru înregistrarea Evenimentelor de taxare, Operatorul vehiculului căruia îi este atribuit Echipamentul electronic transportat este obligat să asigure transportul corespunzător al Echipamentului electronic conform instrucțiunilor Operatorului de sistem, după cum se specifică în manualul de utilizare a Echipamentului electronic, și anume prin apelarea la Serviciul clienți al Operatorului de sistem. În caz de nerespectare a acestei proceduri, Operatorul de sistem nu va rambursa Taxa rutieră prescrisă, iar Utilizatorul va rămâne pe deplin responsabil pentru plata Taxei rutiere percepute.

Alte detalii și instrucțiuni privind Echipamentul electronic pot fi descărcate pe pagina www.mytocz.eu în secțiunea Descărcare documente - partea Echipamentul electronic Billien 5051.