Sistemul de control al colectării taxei rutiere

Controlul colectării taxei rutiere este asigurat de operatorul de sistem în colaborare cu Administrația Vamală.

Controlul plății Taxei rutiere

Controlul plății Taxei rutiere este efectuat de Administrația Vamală a Republicii Cehe. La solicitarea agentului vamal Conducătorul auto este obligat să permită controlul plății Taxei rutiere și a funcționalității Echipamentului electronic conform prevederilor par. 22j alin. 1 lit. e) din Lege.

Agentul vamal are dreptul să oprească vehiculul, să identifice Conducătorul auto și Operatorul vehiculului, în cazul în care Conducătorul auto nu este în același timp și operatorul acestuia, să verifice Vehiculul în Sistemul de taxare electronică, și anume dotarea cu un Echipament electronic (unitate de bord) funcțional, înregistrarea în Sistemul de taxare electronică, introducerea datelor care permit determinarea corectă a Taxei rutiere în Echipamentul electronic și plata Taxei rutiere.

Conducătorul vehiculului înregistrat în Sistemul de taxare electronică comite o contravenție prin încălcarea prevederilor par. 22j din Lege, după cum urmează:

 • utilizează un vehicul care nu este dotat cu un echipament electronic funcțional, 
 • utilizează vehiculul fără să introducă în echipamentul electronic datele care permit stabilirea taxei rutiere, respectiv introduce date incorecte, 
 • utilizează drumul cu taxă cu un vehicul care nu a fost înregistrat la operatorul sistemului de taxare electronică,
 • nu respectă solicitarea agentului de poliție sau agentului vamal privind verificarea funcționalității echipamentului electronic și a plății taxei rutiere sau 
 • manipulează în mod neautorizat echipamentul electronic,
 • nu asigură plata taxei rutiere.

Persoana juridică sau persoana fizică autorizată, în calitate de operator al vehiculului înregistrat în sistemul de taxare electronică, comite o contravenție încălcând prevederile par. 22i din Lege prin faptul că: 

 • nu asigură înregistrarea vehiculului în sistemul de taxare electronică și nu raportează fără întârzieri nejustificate modificarea datelor necesare înregistrării,
 • nu asigură instalarea echipamentului electronic înregistrat în vehicul,
 • nu asigură plata taxei rutiere,
 • dispune, permite sau încredințează conducerea unui vehicul înregistrat în sistemul de taxare electronică, care nu este dotat cu echipament electronic funcțional, pe drumurile cu taxă,
 • utilizează un echipament electronic destinat unui vehicul concret înregistrat în sistemul de taxare electronică la un alt vehicul înregistrat în sistemul de taxare electronică, 
 • nu instruiește conducătorii vehiculelor administrate de acesta cu privire la modul de utilizare a echipamentului electronic.  

Pentru contravenția menționată mai sus se aplică penalități conform legislației în vigoare.