Acorduri privind condițiile de achitare a taxei rutiere electronice

Acorduri privind condițiile de achitare a taxei rutiere electronice în diferite regimuri

Acorduri privind condițiile de efectuare ulterioară a plății

Acordurile privind condițiile de efectuare ulterioară a plății sau modificările acestora pot fi încheiate în numele Operatorului vehiculului de organul statutar al acestuia, respectiv de o persoană care va prezenta Operatorului de sistem o împuternicire scrisă prevăzut cu semnătura legalizată a persoanei autorizate să acționeze în numele Operatorului vehiculului. Operatorul vehiculului poate să preia formularul împuternicirii din Punctul de contact sau să îl tipărească de pe Portalul clienților.

În scopul încheierii Acordului privind condițiile de efectuare ulterioară a plății, Operatorul vehiculului este obligat să furnizeze Operatorului de sistem, în special, următoarele date:

a)     denumirea sau numele comercial și adresa sediului, în cazul în care Operatorul vehiculului este o persoană juridică,

b)     numele, prenumele, data nașterii, adresa de domiciliu, cetățenia în cazul în care Operatorul vehiculului este persoană fizică, 

c)     numele, prenumele, data nașterii, cetățenia și adresa de domiciliu a reprezentantului împuternicit,

d)     numărul de identificare al Operatorului vehiculului, dacă i-a fost atribuit, sau alte date de identificare corespunzătoare valabile în alte state, 

e)     CIF-ul Operatorului de vehicul sau numărul de identificare al TVA, dacă i-a fost atribuit, 

f)     datele privind înregistrarea Operatorului vehiculului în Registrul comerțului sau într-un registru similar, în cazul în care este înregistrat într-un astfel de registru,

g)     numărul de înmatriculare al vehiculului și statul în care este înmatriculat vehiculul,

h)     categoria vehiculului conform legislației în vigoare, în special conform Ordinului,

i)     masa totală a Vehiculului, numărul de axe și clasa de emisii a Vehiculului,

j)     informații privind dotarea Vehiculului cu un echipament sau accesorii care ar putea împiedica funcționalitatea corectă a Echipamentului electronic (unității de bord),

k)     lungimea totală preconizată a Drumurilor cu taxă pe care Operatorul vehiculului intenționează să o parcurgă într-o perioadă delimitată de timp în Regim de plată ulterioară,

l)     datele bancare ale Operatorului vehiculului,

m)     datele de contact ale Operatorului vehiculului, inclusiv adresa de e-mail. 

 

Acordul privind condițiile de efectuare ulterioară a plății cu scadență amânată

Fiecare Operator al vehiculului poate să încheie în Punctul de contact sau prin intermediul Zonei clienților Acordul privind condițiile de efectuare ulterioară a plății cu scadență amânată pentru orice număr de Vehicule taxate pe care le administrează. În caz de încheiere a Acordului privind condițiile de efectuare ulterioară a plății cu scadență amânată în Punctul de contact, Operatorul vehiculului va semna Acordul privind condițiile de efectuare ulterioară a plății cu scadență amânată pe suport de hârtie în Punctul de contact sau în afara Punctului de contact, livrându-l ulterior prin poștă Operatorului de sistem. La încheierea Acordului privind condițiile de efectuare ulterioară a plății cu scadență amânată în afara Punctului de contact, semnătura Operatorului vehiculului trebuie să fie legalizată. În cazul încheierii Acordului privind condițiile de efectuare ulterioară a plății cu scadență amânată prin intermediul Zonei clienților, Operatorul vehiculului va semna Acordul privind condițiile de efectuare ulterioară a plății cu scadență amânată în format electronic, folosind o semnătură electronică garantată. 

Condiția intrării în vigoare a Acordului privind condițiile de efectuare ulterioară a plății este prezentarea Actului de garanție care confirmă Garanția bancară a cărei valoare în moneda cehă va fi determinată pe baza următoarei formule:
BZ = ∑ (T * KM * (FO + 2 * DD + 3))
unde:

  • „BZ“ reprezintă Garanția bancară,
  • „∑“  reprezintă suma garanțiilor parțiale ale vehiculelor individuale înregistrate în Acordul privind condițiile de efectuare ulterioară a plății cu scadență amânată,
  • „T“ reprezintă valoarea maximă a Taxei rutiere pentru o anumită categorie de Vehicul,
  • „KM“ reprezintă numărul preconizat de kilometri parcurși într-o zi de un Vehicul pe Drumurile cu taxă,
  • „FO“ reprezintă durata perioadei de facturare în zile,
  • „DD“ reprezintă termenul de scadență a Facturii exprimat în zile.

 

Valoarea Garanției bancare calculate pe baza formulei specificate trebuie să fie de cel puțin 2 500 CZK pentru fiecare Vehicul prevăzut în Acordul privind condițiile de efectuare ulterioară a plății. Valoarea maximă a Garanției bancare nu este limitată.

Operatorul de sistem are dreptul să evalueze Garanția bancară în termen de 30 de zile de la data livrării și să decidă acceptarea sau neacceptarea acesteia. Ulterior va informa Operatorul vehiculului cu privire la acceptarea sau neacceptarea acesteia, iar în caz de neacceptare, va specifica motivul. 

Acordul privind condițiile de efectuare ulterioară a plății intră în vigoare din data acceptării Actului de garanție care confirmă Garanția bancară. La solicitarea Operatorului de sistem, Operatorul vehiculului poate să preia Echipamentul electronic (sau mai multe Echipamente electronice) din Punctul de contact sau de distribuție, respectiv acesta îi va fi livrat prin poștă.

 

Modificarea Acordului privind condițiile de efectuare ulterioară a plății cu scadență  amânată

La modificarea datelor pe baza cărora a fost calculată valoarea minimă a Garanției bancare și/sau a intervenit acoperirea insuficientă a Garanției bancare, Operatorul vehiculului este obligat să furnizeze o nouă Garanție bancară sau o garanție suplimentară la Garanția bancară emisă și acceptată de Operatorul de sistem. La calcularea valorii minime a Garanției bancare, noua Garanție bancară sau cea modificată trebuie să reflecte modificarea parametrilor. Operatorul de sistem va informa ulterior Operatorul vehiculului cu privire la acceptarea sau neacceptarea acesteia, iar în caz de neacceptare, va specifica motivul.

Operatorul de sistem are dreptul să majoreze în mod unilateral valoarea minimă a Garanției bancare, în timp ce Operatorul vehiculului este obligat să furnizeze garanții suplimentare a obligației de plată a Taxei rutiere.
Operatorul vehiculului sau reprezentantul împuternicit al acestuia poate să modifice personal Acordul privind condițiile de efectuare ulterioară a plății, în Punctul de contact, pe baza unui formular de reclamație sau prin intermediul Zonei clienților. 

Operatorul de sistem va înregistra modificările datelor în Sistemul de taxare electronică fără întârzieri nejustificate, iar în cazul modificării unor aspecte esențiale ale Acordului privind condițiile de plată ulterioară, Operatorul vehiculului este obligat să încheie un act adițional la Acordul existent privind condițiile de efectuare ulterioară a plății.

În cazul raportării modificării datelor în Punctul de contact sau prin intermediul formularului de reclamație, Operatorul vehiculului va semna Acordul privind condițiile de efectuare ulterioară a plății cu scadență amânată pe suport de hârtie în Punctul de contact sau în afara Punctului de contact, livrându-l ulterior prin poștă Operatorului de sistem. La semnarea actului adițional la Acordul privind condițiile de efectuare ulterioară a plății cu scadență amânată în afara Punctului de contact, semnătura Operatorului vehiculului trebuie să fie legalizată. În cazul raportării modificării datelor prin intermediul Zonei clienților, Operatorul vehiculului semnează actul adițional la Acordul privind condițiile de efectuare ulterioară a plății cu scadență amânată în format electronic, utilizând o semnătură electronică garantată.

 

Acord privind condițiile de efectuare ulterioară a plății pe baza Cardului de combustibil

Fiecare Operator de vehicul poate să solicite în Punctul de contact sau la emitenții Cardurilor de combustibil desemnați de Operatorul de sistem încheierea Acordului privind condițiile de efectuare ulterioară a plății pe baza Cardului de combustibil pentru orice număr de vehicule care utilizează drumurile cu taxă și care se află în administrarea acestuia. Operatorul vehiculului este obligat să prezinte Operatorului de sistem toate Cardurile de combustibil care se vor utiliza pentru plata Taxei rutiere, a Garanției și a altor taxe pentru servicii conform Listei de tarife, în vederea autorizării de către emitentul Cardului de combustibil.  Acest lucru se aplică și în cazurile de înregistrare a următorului Vehicul sub Acordul existent privind condițiile de efectuare ulterioară a plății pe baza Cardului de combustibil.

Acordul privind condițiile de efectuare ulterioară a plății pe baza Cardului de combustibil intră în vigoare în urma confirmării autorizării de către emitentul Cardului de combustibil.

În cazul expirării valabilității Cardului de combustibil sau în cazul blocării Cardului de combustibil de emitentul Cardului de combustibil, Echipamentul electronic corespunzător (și anume orice Echipament electronic care înregistrează Evenimentele de taxare plătite cu acest Card de combustibil) va fi blocat de Operatorul de sistem. 

Modificarea Acordului privind condițiile de efectuare ulterioară a plății pe baza Cardului de combustibil
În cazul în care Operatorul de sistem solicită înlocuirea Cardului de combustibil (utilizarea unui alt Card de combustibil de la același emitent), este obligat să prezinte Operatorului de sistem în vederea autorizării un nou Card de combustibil, respectiv să solicite schimbarea emitentului acestui Card de combustibil.  

În cazul în care Operatorul vehiculului solicită schimbarea emitentului Cardului de combustibil, este obligat să returneze toate Echipamentele electronice utilizate inițial, să rezilieze Acordul privind condițiile de efectuare ulterioară a plății și să încheie un nou Acord privind condițiile de efectuare ulterioară a plății pe baza Cardului de combustibil.

Operatorul vehiculului sau reprezentantul împuternicit al acestuia poate să modifice personal Acordul privind condițiile de efectuare ulterioară a plății pe baza cardului de combustibil, în Punctul de contact, pe baza unui formular de reclamație sau prin intermediul emitentului acestui Card de combustibil.
Operatorul de sistem va înregistra modificările datelor în Sistemul de taxare electronică fără întârzieri nejustificate, iar în cazul modificării unor aspecte esențiale ale Acordului privind condițiile de efectuare ulterioară a plății pe baza Cardului de combustibil, Operatorul vehiculului este obligat să încheie un act adițional la Acordul existent privind condițiile de efectuare ulterioară a plății pe baza Cardului de combustibil.

Operatorul vehiculului va semna actul adițional la Acordul privind condițiile de efectuare ulterioară a plății pe baza Cardului de combustibil, pe suport de hârtie, direct în Punctul de contact sau în afara Punctului de contact, livrându-l ulterior emitentului Cardului de combustibil sau  Operatorului de sistem prin poștă. La semnarea actului adițional la Acordul privind condițiile de efectuare ulterioară a plății cu scadență amânată în afara Punctului de contact, semnătura Operatorului vehiculului trebuie să fie legalizată.