Kontaktai

Dabartinė rinkliavų sistema
(Palydovas)

Originali rinkliavų sistema
(Premid)

   Klientų centras

NONSTOP paslaugas paskambinus telefonu

+420 243 243 243

Skambučiai į klientų telefono liniją apmokestinami kaip įprastiniai fiksuotojo ryšio skambučiai.

 

 

El. Pašto kontaktas

info@mytocz.eu

El. Pašto kontaktas

info@mytocz.cz

Pašto adresas

MYTOCZ,
P.O.Box 108,
170 00 Praha 7

Pašto adresas

MYTOCZ,
P.O.Box 33,
130 11 Praha 3

Billien OBU grąžinimas:

Annex NET s.r.o.,
České družiny 5,
160 00 Praha 6

Premid OBU grąžinimas:

MYTOCZ,
P.O.Box 33,
130 11 Praha 3

Banko sąskaitos numeris 

150009-15937031/0710

Due Toll (ESVZ)