Kontaktai

Dabartinė rinkliavų sistema
(Palydovas)

Originali rinkliavų sistema
(Premid)

   Klientų centras

NONSTOP paslaugas paskambinus telefonu

+420 243 243 243

Skambučiai į klientų telefono liniją apmokestinami kaip įprastiniai fiksuotojo ryšio skambučiai.

Klientų centras 

NONSTOP paslaugas paskambinus telefonu

 800 6986 29,

 +420 272 6986 29

 

El. Pašto kontaktas

info@mytocz.eu

El. Pašto kontaktas

info@mytocz.cz

Pašto adresas

MYTOCZ,
P.O.Box 108,
170 00 Praha 7

Pašto adresas

MYTOCZ,
P.O.Box 33,
130 11 Praha 3

Banko sąskaitos numeris 

150009-15937031/0710

Due Toll (ESVZ)