Elektronik geçiş ücretinin ödenmesi koşulları sözleşmesi

Farklı modlarda elektronik geçi ücretinin ödenmesi koşulları sözleşmesi

Sonradan ödeme modu koşulları sözleşmesi

Sonradan ödem modu koşulları sözleşmesi veya bunların değişmesine ilişkin şart ve koşullar araç işletmecisi adına yasal organı tarafından veya sistem işletmecisine, araç işletmecisi adına hareket etmeye yetkili olduğunu resmi imzalı vekaletname ile kanıtlayan kişi tarafından yapılır. Vekaletname formunu araç işletmecisi müşteri portalından indirebilir veya müşteri temas noktasından alabilir.

Sonradan ödeme modu sözleşmesi ve bu sözleşmenin koşulları hakkında anlaşma sağlanması için araç işletmecisi sistem işletmecisine aşağıda sayılan verileri sunmalıdır:

a) Araç İşletmecisi tüzel kişi ise, şirketin adı ve adresi

b) Araç İşletmecisi gerçek bir kişi ise ad, soyadı, doğum tarihi, ikametgâh adresi, vatandaşlığı

c) Yetkili temsilcinin adı soyadı, doğum tarihi, vatandaşlığı ve ikametgâh adresi

d) Araç işletmecisi identifikasyon numarası veya buna benzer başka bir devlette araç işletmecisine verilen başka bir identifikasyon

e) Araç işletmecisinin vergi identifikasyon numarası veya kendisine verilmiş ise KDV identifikasyon numarası 

f) Araç İşletmecisinin ticaret siciline veya benzer bir sicil kaydına kayıtlı olması durumunda, buna ait veriler

g) Taşıt kayıt numarası ve taşıtın kayıtlı olduğu ülke

h) Yasal mevzuat ve yönetmelik gereği araç kategorisi

ı) Aracın toplam ağırlığı, aks sayısı ve aracın emisyon sınıfı

j) Aracın, elektronik cihazın fonksiyonelliğini etkileyebilecek bir donanım ile donatılıp donatılmadığı hakkında bilgi

k) Sonradan ödeme modunda, araç işletmecisinin, belli bir zaman sürecinde geçiş ücretine tabi tutulan kara yollarında aşmayı planladığı mesafe

l) Araç işletmecisinin banka verileri

m) Araç işletmecisinin temas bilgileri ve email adresi

 

Ertelenmiş vadesi olan sonradan ödeme modu koşulları sözleşmesi

Her araç işletmecisi, sistem işletmecisi ile, müşteri temas noktasında veya müşteri self servis aracılığı ile, ücret ödeme zorunluluğu olan araçları için, ertelenmiş vadeli sonradan ödeme modunda anlaşma yapabilir. Bu anlaşmayı müşteri temas noktasında şahsen imzalar veya araç işletmecisine anlaşma formunu posta yolu ile gönderilir. Anlaşanın müşteri temas noktası haricinde imzalanması durumunda, müşterinin anlaşma formunda ki imzası, yasal organ tarafından onaylanmış olmalıdır. Anlaşanının müşteri self servis noktasında imzalanması durumunda, form garantili elektronik imza ile imzalanır. 

Sonradan ödeme modunda ki sözleşmenin geçerli olması, Çek para birimi miktarı aşağıdaki formüle göre hesaplanmış, banka garantisini onaylayan bir garanti belgesi sunulması ile mümkündür:
BZ = ∑ (T * KM * (FO + 2 * DD + 3))
Burada:
„BZ“ Banka garantisi demektir,
„∑“ Sözleşmeye kayıtlı araçların kısmi garantilerinin toplamı,
„T“ Belirli bir araç kategorisi için maksimum ücret oranı,
„KM“ Araçla gün başına ücretli yollarda kat edilen tahmini kilometre sayısını belirtir,
„FO“ Fatura döneminin gün cinsinden uzunluğu anlamına gelir,
„DD“ Faturanın vade tarihini gün cinsinden belirtir.
 

Formüle göre hesaplanan banka garantisi yüksekliği anlaşmada her bir araç için en az 2500 Çek Kron’u olarak belirtilmiş olmalıdır. Banka garantisinin maksimum yüksekliği sınırlı değildir.

Sistem işletmecisi banka garantisi kendisine ulaştıktan sonra ki 30 gün içinde banka garantisini inceleyebilir ve bu garantiyi kabul edip etmeyeceği konusunda karar verebilir. Sistem işletmecisi kararı konusunda araç işletmecisini bilgilendirir. Banka garantisini kabul etmemesi durumunda bunun sebebini araç işletmecisine açıklar. 

Sonradan ödeme modu anlaşması banka garantisini onaylayan garanti belgesinin kabul edildiği tarihten itibaren geçerlidir. Sistem işletmecisinin çağrısı üzerine araç işletmecisi müşteri temas noktası veya dağıtım noktasından elektronik cihazı alabilir (veya birden fazla elektronik cihazı) veya cihaz müşteriye posta yolu ile gönderilir.

 

Ertelenmiş vadesi olan sonradan ödeme modu şart ve koşulları değişmesi

Banka garantisinin hesaplanmasında kullanılan verilerin değişmesi ve/ veya banka garantisinin teminat eksikliği söz konusu olması durumunda, araç işletmecisi sistem işletmecisine yeni banka garantisi sunar veya sistem işletmecisi tarafından kabul edilen banka garantisinde ek değişiklik yapılır. Yeni veya değiştirilmiş banka garantisi, minimum banka garantisi tutarının hesaplanmasında kullanılan parametrelerdeki değişiklikler dikkate almalıdır. Sistem işletmecisi daha sonra araç işletmecisine garantinin kabulünü veya kabul edilmemesini bildirir ve kabul edilmemesi durumunda sebebini açıklar.
Sistem işletmecisi, asgari banka garantisi miktarını tek taraflı olarak arttırmaya yetkilidir. Bu durumda saraç işletmecisi, ücret ödeme yükümlülüğü için ek teminat vermek zorundadır.

Sonradan ödeme modu anlaşması değişikliklerini araç işletmecisi veya yetkili kıldığı bir kişi müşteri temas noktasında veya müşteri self hizmet aracılığı ile talep formunu doldurarak yapabilir.
Sistem işletmecisi zaman geçirmeden değişiklikleri sisteme kaydeder ve sonradan ödeme modu anlaşması için önemli verilerin değişmesi durumunda araç işletmecisi o ana kadar geçerli sonradan ödeme modu anlaşmasının yanı sıra ek anlaşma imzalar

Değişikliklerin müşteri temas noktasında veya talep formu yolu ile bildirilmesi durumunda araç işletmecisi ertelenmiş vadesi olan sonradan ödeme modu şart ve koşulları ekini imzalar veya bu formu müşteri temas noktası haricinde imzalaması durumunda imzaladığı formu sistem işletmecisine posta yolu ile gönderir. Ertelenmiş vadesi olan sonradan ödeme modu şart ve koşulları ekinin müşteri temas noktasında imzalanmaması durumunda, araç işletmecisinin formunda ki imzası yasal organ tarafından onaylanmış olmalıdır. Değişiklilerini müşteri self servisine bildirilmesi durumunda araç işletmecisi tarafından doldurulan form garantili elektronik imza ile imzalanır. 

 

Yakıt kartı ile sonradan ödeme modu koşulları sözleşmesi

Her araç işletmecisi, sistem işletmecisi ile, müşteri temas noktasında veya sistem işletmecisi tarafından belirlenmiş yakıt kartı katılımcılarında, yakıt kartı ile sonradan ödeme modunda anlaşma yapabilir. Araç işletmecisi geçiş ücretini, kefaleti, fiyat listesine göre verilen hizmetler için ek ücretleri öderken kullanacağı tüm yakıt kartlarını yetkilendirme amacı ile sistem işletmecisine sunmakla yükümlüdür. Bu aynı zamanda, yakıt kartı ödemesi ile sonradan ödeme anlaşması kapsamında kaydedilen yeni bir araç için de geçerlidir.
Yakıt kartı ödemesi ile sonradan ödeme modu koşullarında yapılan anlaşma, yakıt kartı katılımcısı tarafından yapılan onaylama işlemi ardından yürürlüğe girecektir.

Eğer yakıt kartı katılımcısı tarafından yakıt kartı geçerlilik süresi sona erdirilir veya yakıt kartı bloke edilir ise, ilgili elektronik cihaz sistem işletmecisi tarafından bloke edilecektir (bu yakıt kartı ile ödenen her elektronik cihaz).
Yakıt kartı ödemesi ile ödeme sonrası modu koşulları sözleşmesinde değişiklik yapılması
Eğer araç işletmecisi yakıt kartının değiştirilmesini talep ediyor ise (aynı kart katılımcısından alınacak başka yakıt kartı), araç işletmecisi yetkilendirme işlemi için sistem işletmecisine yeni kartı sunmalı veya bu kart katılımcısının değişikliği yapmasını istemelidir.

Eğer araç işletmecisi, kart katılımcısının değişmesini talep ediyor ise, kullandığı tüm elektronik cihazı iade eder, önceki sözleşmeyi fesih eder ve yeni yakıt kartı ile sonradan ödeme modunda ödem anlaşması imzalar.
Bu konudaki anlaşma değişikliğini araç işletmecisi veya araç işletmecisi yetkilisi, müşteri temas noktasında şahsen veya talep formu aracılığıyla yakıt kartının katılımcısı aracılığıyla yapar.

Sistem işletmecisi değişiklikleri zaman geçirmeden sisteme kaydeder. Sonradan ödeme modunda yakıt kartı ile ödeme anlaşmasında temel verilerin değişmesi durumunda araç işletmecisi o ana kadar geçerli olan anlaşmanın yanı sıra ek anlaşma imzalamakla yükümdür.

Araç işletmecisi bu ek sözleşmeyi şahsen müşteri temas noktasında veya müşteri temas noktası haricinde imzalaması durumunda posta yolu ile sistem işletmecisine veya yakıt kartı katılımcısına gönderir. Ertelenmiş ödeme şartları ve koşulları ek sözleşmesinin müşteri temas noktası haricinde imzalanması durumunda araç işletmecisinin formdaki imzası resmi makam tarafından onaylanış olmalıdır.