Geçiş ücreti tahsil etme kontrol sistemi

Geçiş ücreti tahsil etme sistemi, gümrük idaresi ile iş birliği içinde sistem operatörü tarafından kontrol edilir.

Geçiş ücreti ödeme kontrolü

Geçiş ücreti ödeme kontrolü Çek Cumhuriyeti Gümrük İdaresi tarafından yapılır. Taşıt sürücüsü, gümrük memurunun talebi üzerine, geçiş ücretini ödediğini göstermeli ve elektronik cihazın işlevselliğini ilgili kanunun § 22j hükümlerine göre göstermekle yükümlüdür.

Gümrük memuru, aracı durdurma, sürücü ve araç operatörünü tanımlama hakkına sahiptir. Sürücü aynı anda aracın işletmecisi değilse, aracı elektronik geçiş ücreti sisteminde kontörle tabi tutabilir. Gümrük memuru aracın işlevsel bir elektronik cihaz (on board ünite) ile donatılmış olup olmadığını, elektronik geçiş ücret sistemine kayıtlı olup olmadığını ve ücretin doğru bir şekilde belirlenmesini sağlayan verilerin elektronik cihaz ve ücret ödeme kontrolüne girilip girilmediğini tespit edebilir.

Araç sürücüsü, elektronik geçiş ücreti sisteminde, yasanın 22j maddesi hükümlerini ihlal ederek suç işler:

 • İşlevsel elektronik ekipmanla donatılmamış bir araç kullanır,
 • Elektronik cihaza geçiş verilerini girmeden veya verileri yanlış girerek aracı kullanır,
 • Elektronik geçiş ücretine tabi yolda, işletmecinin bu sisteme kayıt yaptırmadığı aracı kullanır,
 • Elektronik cihazın ve gişelerin işlevselliğini kontrol etmek için polis memurunun veya gümrük memurunun çağrısına uymaz,
 • Elektronik cihazı yasa dışı kullanır,
 • Geçiş ücreti ödemez,

Söz konusu suçlar için ilgili mevzuat uyarınca ceza verilebilir.

 • Elektronik geçiş ücreti sisteminde araç operatörü olan, iş veren gerçek veya tüzel kişi, kanunun 22i bölümünün hükümlerini ihlal ederek suç işler:
 • Aracı elektronik geçiş sistemine kayıt etmez ve kayıt için gerekli verileri zamanında bildirmez,
 • Araçta elektronik ekipmanın kurulumunu sağlamaz,
 • Geçiş ücreti ödemez,
 • İşlevsel bir elektronik cihazla donatılmamış aracın, elektronik geçiş sisteminin kullanıldığı yolda sürülmesini taahhüt eder, izin verir veya bu aracın bu yolda sürülmesi için başkasına devreder,
 • Elektronik geçiş sisteminde kayıtlı ve belirli bir araçta kullanılan elektronik cihazı başka bir araçta kullanır,
 • Elektronik ekipmanın nasıl kullanılacağı hakkında kendi araç sürücülerine bilgi vermez,

Söz konusu suçlar için ilgili mevzuat uyarınca ceza verilebilir.